Sayhan bugün imzalıyor

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han bu­gün sa­at 17’de te­sis­ler­de dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le res­mi im­za­yı ata­cak.

Sayhan bugün imzalıyor

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han bu­gün dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le res­mi im­za­yı ata­cak.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da bu­gün sa­at 17’de te­sis­ler­de dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le Baş­kan Fa­tih Öz­can ve Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’ın ka­tı­lı­mı ile res­mi im­za tö­re­ni­nin dü­zen­le­ne­ce­ği açık­lan­dı.

İm­za tö­re­nin­de Baş­kan Fa­tih Öz­can ve Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han’ın ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ye­ni se­zon he­def­le­ri ve yap­mak is­te­dik­le­ri ko­nu­sun­da ka­mu­oyu­na açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­sı bek­le­ni­yor. İm­za tö­re­ni­nin ar­dın­dan kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım­da trans­fer ha­re­ket­le­ri­nin­de hız­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 11:29
YORUM EKLE
YORUMLAR
Berat
Berat - 3 yıl Önce

Sanırım istedikleri hocaydı şunu oynat bunu oynatma şunu yap bunu yapma zihniyetiyle takımda başarı olmaz......

Selman
Selman - 3 yıl Önce

Ya kardeşim eline müthiş bir kadro verildi 8. Hafta başarısız oldu çekti gitti şimdi bu adam mı getirdiler bizi şampiyon yap diye gidin işinize ya bu atanmış başkan ve yönetim gerçekten işi bilmiyorlarmış gidin ya inandırıcılığınız YÖK artık

SIRADAKİ HABER