Şehitliği ziyaret ettiler

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Se­rik ma­çı ka­fi­le­si yo­la çık­ma­dan şe­hit­li­ği zi­ya­ret ede­rek dua et­ti­ler. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­ma­nın ar­dın­dan açık­la­nan maç kad­ro­su An­ka­ra’ya ha­re­ke­tin­den ön­ce Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te Şe­hit­li­ğe git­ti.

Şehitliği ziyaret ettiler

HA­RUN AK­KA­YA
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Se­rik ma­çı ka­fi­le­si yo­la çık­ma­dan şe­hit­li­ği zi­ya­ret ede­rek dua et­ti­ler. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım dün sa­bah yap­tı­ğı an­tren­ma­nın ar­dın­dan açık­la­nan maç kad­ro­su An­ka­ra’ya ha­re­ke­tin­den ön­ce Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te Şe­hit­li­ğe git­ti.
Bur­da ka­fi­le şe­hit­lik­de­ki tüm me­zar­la­rı tek tek zi­ya­ret ede­rek fa­ti­ha oku­du­lar ve dua et­ti­ler. Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım bu zi­ya­re­tin ar­dın­dan oto­büs­le An­ka­ra’ya or­dan da uçak­la An­tal­ya’ya git­ti­ler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER