Son antrenmanda U 19 ile çift kale

Se­zo­nun son ma­çın­da ya­rın Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da sa­ha­ya çı­ka­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun son an­tren­ma­nı­da dün yap­tı.

Son antrenmanda U 19 ile çift kale

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Se­zo­nun son ma­çın­da ya­rın Ka­ra­ca­bey dep­las­ma­nın­da sa­ha­ya çı­ka­cak olan Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun son an­tren­ma­nı­da dün yap­tı. Kır­mı­zı Si­yah­lı­la­rın Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer yö­ne­ti­min­de Naz­mi Av­lu­ca sa­ha­sın­da yap­tı­ğı an­tren­man­da U 19 ta­kı­mı ile çift ka­le maç yap­tı­lar.

Çift ka­le­ye tüm fut­bol­cu­lar ka­tı­lır­ken Tek­nik Di­rek­tör Se­lim Sü­mer çift ka­le­nin ilk ya­rı­sın­da kad­ro­da­ki genç fut­bol­cu­la­rın ağır­lık­lı ol­du­ğu bir on­bir ile çı­kar­ken ikin­ci ya­rı­da tüm fut­bol­cu­lar for­ma giy­di­ler. Çift ka­le­yi U 19 ta­kı­mı 4-2 ka­za­nır­ken U 19 ta­kı­mı­nın gol­le­ri­ni Ha­cı Ömer, Ogün ve Bu­rak (2) atar­ken Ço­rum Be­le­di­yes­por A ta­kı­mı­nın gol­le­ri­ni ise Ba­tu­han De­mi­rel ve Ya­kup Ka­yış at­tı.

Se­zo­nun son an­tren­ma­nı­nın ar­dın­dan iki ta­kım oyun­cu­la­rı ve tek­nik he­yet­ler top­lu bir fo­toğ­raf çe­ki­nir­ken kır­mı­zı si­yah­lı ta­kım Ka­ra­ca­bey ma­çı için bu­gün Bur­sa’ya ha­re­ket ede­cek.

16 ki­şi gi­de­cek
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu sa­bah 08’de Bur­sa’ya 16 ki­şi­lik kad­ro ile gi­de­cek. Ka­fi­le bur­sa Te­de­meo Otel’de ka­la­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER