Sungurlu, Kastamonu’da puan avında

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor bugün saat 15’de Kastamonu İl Özel İdarespor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Sungurlu, Kastamonu’da puan avında

HALİL ÖZTÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da bu­gün Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por ile kar­şı­la­şa­cak.
Se­zo­na sa­ha­sın­da Saf­ran­bo­lu Be­le­di­yes­por’u 5-0 ye­ne­rek çok iyi bir baş­lan­gıç ya­pan ve li­der­lik kol­tu­ğu­na otu­ran Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk maç­ta Tur­hals­por dep­las­ma­nın­dan bir pu­an­la dö­nen Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por bu­gün sa­at 15.00’de Ha­san Do­ğan te­sis­le­rin­de kar­şı­la­şa­cak. Saf­ran­bo­lu ga­li­bi­ye­ti­nin ver­di­ği mo­ral­le Kas­ta­mo­nu ga­li­bi­ye­ti ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor. Geç­ti­ği­miz haf­ta li­san­sı ye­tiş­me­yen Bu­rak Sa­tıl­mış’ın da ka­tıl­ma­sı ile tam kad­ro ola­rak Kas­ta­mo­nu’ya gi­den Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’da he­def pu­an ya­da pu­an­lar­la dön­mek.
Ev sa­hi­bi Kas­ta­mo­nu İl Özel İda­res­por ise evin­de oy­na­ya­ca­ğı ilk maç­tan üç pu­an­la ay­rı­la­rak lig­de çı­kı­şı­nı sür­dür­mek ama­cın­da. Bu maç­ta Zon­gul­dak böl­ge­si ha­ke­mi Fur­kan Gü­ney dü­dük ça­la­cak yar­dım­cı­la­rı ise Er­dinç Ya­man ve Es­ra Arık­bo­ğa. Dör­dün­cü ha­kem ise Bu­rak De­mir­kı­ran.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER