Sungurlu Ladik’te puan arayacak

BAL 4. grupta Sungurlu Belediyespor yarın saat 15’de Ladik İlçe sahasında Ladik Belediyespor ile puan mücadelesi verecek. Ligde ilk üç maçında topladığı dört puanla üst sıralarda kendine yer bulan temsilcimiz ilk iki maçını kazanan güçlü Ladik deplasmanında puan serisini devam ettirmek istiyor. Temsilcimizde kırmızı kart cezalısı Ayhan ve Burak yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sungurlu Ladik’te puan arayacak

HALİL ÖZTÜRK
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por dör­dün­cü haf­ta ma­çın­da ya­rın La­dik Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­da pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek. 
Lig­de ilk üç haf­ta­da top­la­dı­ğı dört pu­an­la ken­di­ne üst sı­ra­lar­da yer bu­lan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ilk iki ma­çı­nı ka­za­na­rak id­di­alı bir baş­lan­gıç ya­pan La­dik Be­le­di­yes­por önün­de pu­an­la dö­ne­rek yo­lu­na na­mağ­lup de­vam et­mek ama­cın­da.
Geç­ti­ği­miz haf­ta sa­ha­sın­da Hav­za Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da özel­lik­le ikin­ci ya­rı­da­ki fut­bo­lu ile ga­li­bi­ye­te çok yak­la­şan kır­mı­zı be­yaz­lı­lar son 15 da­ki­ka­yı do­kuz ki­şi oy­na­mak zo­run­da ka­lın­ca üç pu­an he­de­fi­ne ula­şa­ma­dı. Bu­na rağ­men sa­ha­dan bir pu­na­la ay­rı­lan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por La­dik dep­las­ma­nın­da pu­an se­ri­si­ni de­vam et­tir­mek ama­cın­da. Tem­sil­ci­miz­de ge­çen haf­ta oy­na­nan maç­ta kır­mı­zı kart gö­ren Ay­han ve Bu­rak dı­şın­da ek­sik fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.
La­dik Be­le­di­yes­por ise ilk haf­ta evin­de Hav­za Be­le­di­yes­por’u 1-0 ye­ne­rek ga­li­bi­yet ile baş­la­dı­ğı se­zon­da ikin­ci haf­ta­da ise Tur­hals­por dep­las­ma­nın­dan üç pu­anı iki gol­le ala­rak yo­lu­na ka­yıp­sız de­vam edi­yor. Kır­mı­zı Be­yaz­lı ta­kım ya­rın sa­at 15’de evin­de ko­nuk ede­ce­ği Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ma­çı­nı ka­za­na­rak üçün­cü ma­çı­nı­da ka­za­na­rak zir­ve­ye tu­tun­mak ama­cın­da.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER