Sungurlu’da 4 köye bireysel foseptik

İl Özel İda­re­si 2018 yı­lı KÖY­DES prog­ra­mın­da yer alan bi­rey­sel fo­sep­tik te­si­si ya­pım­la­rı­na de­vam edi­yor.

Sungurlu’da 4 köye  bireysel foseptik

Köy­ler­de yay­gın­la­şan bi­rey­sel fo­sep­tik te­si­si uy­gu­la­ma­sı ile va­tan­daş­la­ra da­ha ka­li­te­li hiz­met su­nu­lu­yor. 
Bu kap­sam­da Sun­gur­lu Ara­ba­ça­yı, Ça­vuş, Kert­me ve Ha­cı­os­man köy­le­ri’nde top­lam 34 adet bi­rey­sel fo­sep­tik te­si­si ya­pıl­dı. Bun­lar­dan Ara­ba­ça­yı kö­yü­ne 7 adet, Ça­vuş kö­yü­ne 16 adet, Kert­me kö­yü­ne 10 adet ve Ha­cı­os­man kö­yü­ne 1 adet ol­mak üze­re top­lam 34 bi­rey­sel fos­sep­tik ya­pı­la­rak va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nul­du.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir Yücel
Bekir Yücel - 4 yıl Önce

Bunlar biogaz üretmek içinmi yapıldı? Yoksa kanalizasyon olmadığı içinmi? Açıklama yapılmalıydı.

SIRADAKİ HABER