OTOPARK

‘Levhalar uygun’ açıklaması
‘Levhalar uygun’ açıklaması

İnönü Caddesi’nde bulunan ve sürücüleri yanılttığı belirtilen trafik levhalarının yönetmeliklere uygun olduğu bildirildi.

Bu işte bir terslik var!
Bu işte bir terslik var!

İnönü Caddesi’nde değiştirilmeyi bekleyen bazı trafik levhaları, sürücüleri yanıltıyor.

‘Çözüm için neyi  bekliyorsunuz?’
‘Çözüm için neyi bekliyorsunuz?’
‘Bitirin artık  şu yolları!’
‘Bitirin artık şu yolları!’
Bayram tatilinde yola  çıkacaklara tavsiyeler
Bayram tatilinde yola çıkacaklara tavsiyeler
Doğru klima kullanımı önemli
Doğru klima kullanımı önemli

Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re, ço­ğu sü­rü­cü araç kli­ma­sı­nı doğ­ru kul­lan­mı­yor. Uz­man­la­ra gö­re, en sık ya­pı­lan ha­ta­lar­dan bi­ri, oto­mo­bi­li ha­va­lan­dır­ma­dan kli­ma­yı en yük­sek güç­te ça­lış­tır­mak.

Mini onarım haklarını  biliyor musunuz?
Mini onarım haklarını biliyor musunuz?

Araç­lar için yap­tı­rı­lan kas­ko si­gor­ta­sı po­li­çe­le­rin­de gör­me­ye alı­şık ol­du­ğu­muz te­mi­nat­lar­dan bi­ri de ‘mi­ni ona­rım’ te­mi­na­tı. Bu te­mi­nat kap­sa­mın­da, po­li­çe­nin ge­çer­li­lik sü­re­si bo­yun­ca bir­ta­kım kü­çük öl­çek­li ha­sar­lar her­han­gi bir be­del öden­me­den ona­rı­lı­yor.

İkinci el araç alacaklara uyarı!
İkinci el araç alacaklara uyarı!
TOBFED’den açıklama
TOBFED’den açıklama
Yeni otobüsler  görücüye çıkıyor
Yeni otobüsler görücüye çıkıyor