08
Şub 2019
Tarımda Markalaşma - 2

Gücünü ve Potansiyelini Keşfet! Marka sadece ürünü anlatmaz. Marka geri planda var olan değerleri, insana, doğaya, dünyaya, geçmişe, bugüne ve geleceğe bakışı da ifade eder. Tüketici kendi yaşam biçimi, gelir düzeyi, kültürü, ihtiyacı,...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2019
Eyvah! Saman İthal Ediyoruz, Tarım Sektörü Battı

Türkiye kalkınma yolculuğunda önemli mesafe aldı. Öyle ki dünün rakamlarıyla bugünün değerleri yan yana konulduğunda fark ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946 yılında toplam ihracat 215 milyon dolardır. 1990...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2019
Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

13 Ocak 2012 tarihinde, yani tam yedi yıl önce Kıbrıs Türkünün ödün vermeyen lideri ve mücadele kahramanı, direnişin sembolü, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı ve doğal önderi Sayın Rauf Raif Denktaş'ı ebedi...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2019
İhracatın Gücü

Dışsatımda Gelişmeler  Uzun yıllar verilerine bakıldığında Türkiye'nin 1970'li yıllara kadar ihracatı 1 milyar doların altındadır. 1980 yılında ihracat geliri 3 milyar dolar, 1990 yılında ise 13, 2000 yılında 28, 2010 yılında...

MAKALEYİ OKU
12
Oca 2019
Turizme Baharat Tadı ve Obruk Aromatik Turizm Gelişme Bölgesi

Turizmdeki başarının kalıcılığını korumak ve elde edilen başarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar ve arayışlar devam ediyor ve edecek. Türkiye 2023 Turizm Strateji Belgesi ile konu bir takvime ve sistematiğe bağlanırken...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Akıllı Teknolojiler ve Tarım 4.0

Tarımda teknoloji kullanımı endüstriyel faaliyetlerle ilişkilendirilmeye başlandığında akıllı tarım ve Tarım 4.0 gibi kavramlar da konuşulmaya başladı. Bu gelişme yeni bir akım gibi algılansa da aslında birkaç on yıldan beri süreç...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2018
Türkiye Neden Koşmak Zorunda!

Durmak geride kalmaktır! Beklemekse yarışı kaybetmektir. Yürümek yürüyenlerle rekabet anlamına gelirken, koşanlarla rekabet koşmayı, daha hızlı koşmayı gerektirir. Türkiye ithal ikameci politikalarla başladığı kalkınma yarışında,...

MAKALEYİ OKU
22
Ara 2018
Türkiye’nin Turizm Stratejisi ve Sosyal Politika İşlevi

Genel olarak turizmin etkilerine yönelik çalışmalara bakıldığında turizmin ekonomik etkisi üzerinde durumaktadır. Bu kapsamda turizmin milli gelire etkisi, dış ticaret gelirleri içinde turizm gelirlerinin önemi,  turizm ve kırsal kalkınma...

MAKALEYİ OKU
17
Ara 2018
Türkiye’nin Marka Şehir Vizyonu ve Çorum

Planlı kalkınma dönemine geçtiğimiz 1963 yılında Türkiye'nin turizm sektörü geliri yaklaşık 8 milyon dolardır ve milli gelire(GSMH) katkısı ise binde 1'dir. 1980'de binde 6, 1990'da yüzde 2,  2000 ve 2017 yıllarında...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2018
2019 Çorum Yılı - 2

"2019 Türkiye ve Dünya'da Çorum Yılı" başlıklı önceki yazımızda "Neden 2019 Yılı Çorum Hattuşa Yılı Olmalı?" sorusuna cevap aramıştık. Bu yazıyı ise daha somut gerekçeler paylaşmak üzere kaleme almak istedim. Bu kapsamda 2019'un...

MAKALEYİ OKU