03
Ara 2020
TBMM Hobi Bahçeleri için ne söyledi?

4 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun"  hobi bahçeleriyle birlikte, toplum sağlığı ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çok önemli konuları kapsıyor. ...

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2020
Türkiye'de Hobi Bahçesi Mevzuatı

Hobi bahçelerinin Türkiye'nin gündemine gelmesindeki en önemli etken ilgi mevzuatla uyumsuzluğun ortaya çıkmasıyla, dolayısıyla  söz konusu bahçelerin kuruluş yerleriyle ilişkilidir. Özellikle bahçelerin tarım topraklarının işgal...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2020
Hobinin Kavramsallaştırılması

Tüm dünyada sevimli bir uğraşı olarak kabul gören ve pek çok yönüyle önemli bireysel ve toplumsal işlevleri bulunan hobi bahçeciliği konusu bugün Türkiye'de bir sorun alanı haline gelerek TBMM'nin gündemine kadar gelmiş bulunuyor. ...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2020
Hobi Bahçeleri ve Toplum Sağlığı

Kentleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği yoğun iş hayatı, ayaküstü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sosyal ve psikolojik bakımdan insan ve toplum üzerinde sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu kapsamda hobi bahçesi uygulamaları sürdürülebilirlik...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2020
Hobi Bahçesine Giriş!

Hobi bahçeleri konusunu konuşmak için öncelikle akademik ve teknik, kültürel ve geleneksel, iktisadi ve güncel ihtiyaçlar bakımdan söz konu ifadeyi kavramsallaştırmak gerekiyor. Kavramı yalın olarak yani herkesin mutabık olduğu anlamıyla...

MAKALEYİ OKU
17
Kas 2020
Hobi Bahçeleri Neden Tartışılıyor?

Hobi bahçeleri üzerinde yapılan tartışmaların çok yönlü ele alınarak toplum yararı ve tarım topraklarının korunmasına yönelik bir senteze ihtiyaç bulunuyor. Yapılan akademik çalışmalarda doğa ile etkileşime girmenin bir yolu olarak...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2020
Hedef Sıfır Açlık -3-

Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında "Sıfır Açlık" (Zero Hunger) yani dünyada açlığı sonlandırmak hedefi ikinci sırada yer almaktadır. BM sözü edilen hedefe yani gıda güvencesinin...

MAKALEYİ OKU
02
Kas 2020
İnsan Hayatı Sayaca Konu Olursa -2-

Küresel salgın hastalığın getirdiği bir sonuç olarak, insan hayatının rakamlarla ifade edilmesi neredeyse kanıksanmış ve doğal karşılanmaya başlanmış görünüyor.  İnsanlığın yaşadığı bu ağır travma, bir de var olan ancak...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2020
Gıda Güvencesiz Bir Dünya -1-

"Gıda güvencesi olmayan bir dünya, bilim ve teknolojide uçsa ne olur uçmasa ne olur? Birleşmiş Milletler kurulduğu günden beri kuruluş amaçları doğrultusunda tanımlanan pek çok görev ve işlevleri yerine getirmek üzere gayret içindedir ve...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2020
Yükseköğretimi Yeniden Planlamak!

Bugün derin tarihsel geçmişine rağmen Türk yükseköğretiminin, kadim değerlerini evrensel ilkelerle harmanlayarak gelecek kuşaklara aktarmak ve geliştirmek yönünde yeterli çalışma sistematiğine sahip olduğunu söylemek güçtür. Bu nedenle...

MAKALEYİ OKU