14
Oca 2020
Kerebi Gazi’nin Libya Trablus Seferi -5-

Kerebi Gazi bu hali görünce adeta bir coşkun sel gibi yüksek sesle askerine seslendi. - Yiğitlerim sizden tek isteğim şudur: Sakın ha yerinizden ayrılmayın, bu askerlerle savaşmayı bana bırakın. Gerektiğinde yardım edersiniz. Allah birdir...

MAKALEYİ OKU
10
Oca 2020
Kerebi Gazi’nin Libya Trablus Seferi -2-

Öte yandan üç bin Arap askeri ile baş komutan Kerebi Gazi uğradığı yerleri yakıp yıkıyor, Mağrip kafirlerine hiçbir şekilde aman vermeden öfkeyle ilerliyordu. Kona göçe giderken Trablus şehrine vardıklarını fark ettiler. Baktılar ki,...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2020
Kerebi Gazi’nin Libya Trablus Seferi -1-

Kerebi Gazi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın en yakın arkadaşlarından onun bütün savaşlarına ve seriyyelerine katılmış, yiğit mi yiğit bir pehlivandı. Aslen Yemenli olup Amr b. Ma'di oğullarından idi. Hicretin onuncu yılında...

MAKALEYİ OKU
05
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -74-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 199. Ana bin Yûsuf-ı Kenân fedâdır O zîra zübde-i sun'ı Hudâ'dır 200. Ne kıvırcık ne uzun idi o rîş Ederdi nüh felek anı sitâyiş...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -73-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 197. Siyah nur hattı idi kıllar ey cân Yazılmışdı serâpa sanki Kur'an 198. Hele tavr-ı zekan eylerdi her an O Mısrı Yûsuf'un başına...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -71-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 193. Dahi hem muhterem müşfik nebinin Nebîler serveri sultân-ı dinin 194. Şerif bıyıkları gâyetle râ'nâ Yazılmış besmele şekliydi cânâ...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -62-

RAHBU'Ş-ŞA'R-I ŞERİF (sav) (Mübarek Zülfünün Telleri) SİYAH KÂKÜLLERE NA'T 4.Beriyyâtı bütün zabt etti elân Ülü'l ebsârı tutdu etti kurbân Ederdi satvetin âlemde ilân  Siyah kâkülleri nur-ı Hudâ'nın...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -60-

RAHBU'Ş-ŞA'R-I ŞERİF (sav) (Mübarek Zülfünün Telleri) SİYAH KÂKÜLLERE NA'T 2. Birer çengâl idi kâküller ey yâr Ne Mansurlar olubdu anda berdâr Nice âşıkları etti giriftâr Siyâh kâkülleri nûr-ı Hudâ'nın SİYAH...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -58-

İLTİCA NA'TI 1. Yâ Râb bizi sen Fahr-i Cihân'a bağışla   Ol kân-i vefa sahib-kırâna bağışla Lutfet kerem et Muhammed hürmetine hem (İş bu okunan hilye-i pâk hürmetine hem) Sıddîk-ı Atîk ma'den-i İrfâna bağışla...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -56-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 170.    Münevver alnını itmişdi A'llâm Ki misbâh-ı saray dâr-ı İslâm 171.    Hudâ'nın manzarıydı cephe-i pâk Ana âşık olubdu cümle eflâk...

MAKALEYİ OKU