05
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -74-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 199. Ana bin Yûsuf-ı Kenân fedâdır O zîra zübde-i sun'ı Hudâ'dır 200. Ne kıvırcık ne uzun idi o rîş Ederdi nüh felek anı sitâyiş...

MAKALEYİ OKU
03
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -73-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 197. Siyah nur hattı idi kıllar ey cân Yazılmışdı serâpa sanki Kur'an 198. Hele tavr-ı zekan eylerdi her an O Mısrı Yûsuf'un başına...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -71-

MÜCTEMİU'L LİHYE-İ ŞERÎF (Sakal-ı Şerisi sık ve derli toplu) SAKAL-I ŞERİF NA'TI 193. Dahi hem muhterem müşfik nebinin Nebîler serveri sultân-ı dinin 194. Şerif bıyıkları gâyetle râ'nâ Yazılmış besmele şekliydi cânâ...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -62-

RAHBU'Ş-ŞA'R-I ŞERİF (sav) (Mübarek Zülfünün Telleri) SİYAH KÂKÜLLERE NA'T 4.Beriyyâtı bütün zabt etti elân Ülü'l ebsârı tutdu etti kurbân Ederdi satvetin âlemde ilân  Siyah kâkülleri nur-ı Hudâ'nın...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -60-

RAHBU'Ş-ŞA'R-I ŞERİF (sav) (Mübarek Zülfünün Telleri) SİYAH KÂKÜLLERE NA'T 2. Birer çengâl idi kâküller ey yâr Ne Mansurlar olubdu anda berdâr Nice âşıkları etti giriftâr Siyâh kâkülleri nûr-ı Hudâ'nın SİYAH...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -58-

İLTİCA NA'TI 1. Yâ Râb bizi sen Fahr-i Cihân'a bağışla   Ol kân-i vefa sahib-kırâna bağışla Lutfet kerem et Muhammed hürmetine hem (İş bu okunan hilye-i pâk hürmetine hem) Sıddîk-ı Atîk ma'den-i İrfâna bağışla...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -56-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 170.    Münevver alnını itmişdi A'llâm Ki misbâh-ı saray dâr-ı İslâm 171.    Hudâ'nın manzarıydı cephe-i pâk Ana âşık olubdu cümle eflâk...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -55-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 167.    Bakanlar der idi aln-ı şerîfe Bir âyine idi şer'-i münîfe 168.    Serâpâ âlemi tenvîr ederdi Riyâz-ı cenneti tebşîr ederdi 169.  ...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -54-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 165.    Mübârek alnı vâsi'di ve rahşân Ana hem nüh felek olmuşdu hayrân 166.    Anı lutf ile etmişti Hâlik Yüzünü ak dahi hem alnın açık Açık...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -52-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 3. Hudâ vermişdi ana ol kadar ân Bakanlar bakmağa doyamazdı ey cân Semâda ay gibi eylerdi rahşân Münevver cephe-i pâk-i saadet 4. Yazılmışdı anâ "nûrun âlâ nûr" "Tüsebbih yâ...

MAKALEYİ OKU