04
Mayıs 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -9-

MUHAMMED ALİ B. TİRMİZİ  (öl. 285/898) - İlk devir mutasavvıflarından Hâkim-i Tirmîzî, ilme düşkün bir zat idi. Yazdığı birçok te'lif vardı. Çağında Tirmiz şehrinde onun sözünü anlayacak kimse bulunmadığından şehir...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -8-

İBRAHİM BİN EDHEM  (öl.161/778) MENKIBESİ [45] İbrahim Edhem, Belh padişahıydı. Padişahlığı sırasında âlem fermanı altındayken altın kalkanlı kırk kişi önünden gider, altın gürzlü kırk kişi de ardından yürürdü. Bir gece...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -7-

KIRK SUAL [43] Yemen cahudları, Abdullah bin Selam'ın katına gelerk Mekke'de Muhammed adlı biri ortaya çıktı, herkesi dininden etti, bütün kabileleri kırıp geçiriyor, kiliseleri havraları yerle bir ediyor, her geçen gün etrafında...

MAKALEYİ OKU
30
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -6-

ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE HIZIR Bir gün Zeynelâbidin, Azraile şöyle bir soru sordu. Yâ Azrail imanı ikrarı düzgün olan dört kapı kırk makamı, on iki farz-ı kifayeyi eksiksiz bilen talibin canını nasıl alırsın: Yâ İmam elimde...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -5-

AHMED YESEVİ Cevâhirü'l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr adlı eserde anlatıldığına göre Ahmed Yesevî'nin annesi Ayşe Hatun ve babası Şeyh İbrâhim Hızır Aleyhi's-selâm aracılığıyla bir araya gelip evlenmişlerdir. Eserde bu...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -4-

SATUK BUĞRA HAN DESTANI Peygamberimiz kanatlı Burak sırtında göklere yükseldiği Miraç gecesinde gök katlarında eski ve ünlü peygamberleri görmüştü. Bunlar arasında tanıyamadığı bir zatı Cebrail'e göstermiş onun hangi peygamber...

MAKALEYİ OKU
27
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyas -3-

KUR'AN'DAKİ HIZIR KISSASI Hızır, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 60-82. Ayetlerinde anlatılan bir kıssada ifade edilen bilge kişi için kullanılan bir terimdir. Kıssanın Kur'an'daki aktarımında zaman ve mekân gibi...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyaz -2-

TÜRK TOPLUMUNDA HIZIR KULTÜRÜ Türk toplumunda Hızır kültürü çok özel ve yaygın bir alan teşkil eder. Yaygın ve özel anlayışın başlıca sebeplerinden biri toplum psikolojisidir denebilir. Çünkü tarihin en eski devirlerinden bu güne kadar...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2020
Menâkıpnâmelerde Hızır ve İlyaz -1-

MENKIBE VE MENÂKIBNÂME Menkıbe, din büyükleri veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşayışları ve hayat hikâyeleri içinde bulunan olağan üstü davranışları ile ilgili hikâye anlamında kullanılmaktadır. Menakıp, menkıbenin çoğuludur...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2020
Kerebi Gazi’nin Trablus Şehrini Fethi -6-

Üstâd-ı Âlem şöyle rivayet ediyor: o gün Hoca Amr Kerbi Gazi ile birlikte şehre girmiş, cenge yetişmiş baltasını çekip kapı önünde duran kafirlere hamle kıldı, bir çok kafiri ateş yakıp ortadan kaldırdı. İmlak Şah bu durumu görünce...

MAKALEYİ OKU