17
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -58-

İLTİCA NA'TI 1. Yâ Râb bizi sen Fahr-i Cihân'a bağışla   Ol kân-i vefa sahib-kırâna bağışla Lutfet kerem et Muhammed hürmetine hem (İş bu okunan hilye-i pâk hürmetine hem) Sıddîk-ı Atîk ma'den-i İrfâna bağışla...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -56-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 170.    Münevver alnını itmişdi A'llâm Ki misbâh-ı saray dâr-ı İslâm 171.    Hudâ'nın manzarıydı cephe-i pâk Ana âşık olubdu cümle eflâk...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -55-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 167.    Bakanlar der idi aln-ı şerîfe Bir âyine idi şer'-i münîfe 168.    Serâpâ âlemi tenvîr ederdi Riyâz-ı cenneti tebşîr ederdi 169.  ...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -54-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 165.    Mübârek alnı vâsi'di ve rahşân Ana hem nüh felek olmuşdu hayrân 166.    Anı lutf ile etmişti Hâlik Yüzünü ak dahi hem alnın açık Açık...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -52-

VÂSİ'UL CEBÎN-İ ŞERİF Açık Alnına NA'T: 3. Hudâ vermişdi ana ol kadar ân Bakanlar bakmağa doyamazdı ey cân Semâda ay gibi eylerdi rahşân Münevver cephe-i pâk-i saadet 4. Yazılmışdı anâ "nûrun âlâ nûr" "Tüsebbih yâ...

MAKALEYİ OKU
08
Tem 2019
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı Görmek -50-

(NA'T) 7. Okursa sûre-i rahmânı billâh  Melekler derler idi Allah Allah Sadâsıyla halkı yakardı vallah Dehânı gevher-efşân Muhammed 8. Zülâl-i bârî Kadrî baldan ahlâ Tükürse bal olurdu heft ü deryâ Hudâyı zikrederdi bülbül-âsâ...

MAKALEYİ OKU