Trafikte İnsan, Kurum ve Mevzuat

Trafik canavarı mı? Yoksa 
kural tanımamazlık mı?

Öncelikle belirtmem gerekir ki okumakta olduğunuz yazının konusu kendi bilim alanımla ilgili değildir. Lakin bu yazıda bir vatandaş duyarlılığıyla ve bir akademisyen bakışıyla hayatımızı her an etkileyen trafik konusunu ele almak ve yazmak istedim.
Gün yok ki bir trafik kazası haberi alınmasın ve ne acı ki kaybedilen canlar, kayıplar, samimi ağıtlar, seferden dönmeyecek anneler, babalar, ablalar, kardeşler kısaca sevgililer ve kıymetliler medyada habere konu olmasın!
Çok net olarak ifade etmek gerekirse; trafik kazalarının nedenleri bugün biliniyor ve kaza gerekçelerinin ortadan kaldırılması için sürekli önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kazaların meydana getirdiği yıkımların önlenmesi yönünde insan faktörünün becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalığının artırılması dahil olmak üzere, pek çok çalışma yürütülüyor. Bununla birlikte bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dijital çözüm araçları da hızla hayatımıza girmeye başlamış bulunuyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar içinde, trafikte sürücü olarak ve ulaşım ağlarını oluşturan aktör olarak insan faktörünün rol ve işlevlerinin dijital teknoloji tarafından üstlenilmesine yönelik olanlar büyük önem taşıyor. Özellikle sürücüsüz araçların tasarlanarak deneme sürüşlerinin başlaması, trafikte insan faktörünün hatalarını asgariye indirmeye yönelik önemli fırsatlar sunuyor. Buna rağmen üretilen teknolojilerin uygulamada kusursuz çalışması için geliştirilmesine ve yaygınlaşması için zamana ihtiyaç bulunuyor. Dolayısıyla teknolojideki gelişmeleri beklemek yerine "Bugün kazaları önlemek için hemen şimdi ne(ler) yapabiliriz? Ne yapmalıyız?" sorularının cevaplarını ilgili paydaşların sorumlulukları çerçevesinde gözden geçirmek ve hemen karar alıp, uygulamaya geçmek gerekiyor.
Buna göre söz konusu bu yazı ile; trafikle ilgili görev ve sorumluluk üstlenen sürücüler olarak kendimize, yol düzenlemelerini yapan yerel yönetimlere, diğer uygulayıcılara ve mevzuatı oluşturan kurumlara "trafik hayati bir iştir, ya kendi görevini layıkıyla yerine getir, ya da koltuğa oturma kenara çekil!" mesajını vermeyi hedeflemektedir. Tabii mesajı vermek kadar, kimler söz konusu mesajdan kendisi için neler çıkaracaktır, konusu çok daha önemli olacaktır.

YORUM EKLE