HİDAK, doğa sporları festivaline katıldı

Hi­tit Dağ­cı­lık Ku­lü­bü ve on­lar­ca Ço­rum­lu do­ğa­se­ver, Sam­sun Baf­ra Ka­pı­ka­ya Kö­yü’nde ger­çek­le­şen do­ğa spor­la­rı fes­ti­va­li­ne  ka­tıl­dı.

HİDAK, doğa sporları festivaline katıldı


Ulus­la­ra­ra­sı ex­trem spor­lar kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen 5 gün­lük fes­ti­val­de yak­la­şık 1200 ça­dır ku­rul­du. 3 bin ki­şi­ye 3 öğün be­le­di­ye ta­ra­fın­dan üc­ret­siz ye­mek da­ğı­tıl­dı. 30 bin ci­va­rın­da bir ka­tı­lım­la ger­çek­le­şen et­kin­lik ma­ce­ra se­ver­le­ri ade­ta bü­yü­le­di. 


10 fark­lı ül­ke­den spor­cu­la­rın yer al­dı­ğı fes­ti­val­de fo­to­sa­fa­ri, fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı, work­shop ça­lış­ma­la­rı, su spor­la­rı, dağ­cı­lık, bi­sik­let, ac­ro ya­maç pa­ra­şü­tü, atöl­ye ça­lış­ma­la­rı ka­ya tır­ma­nı­şı gi­bi et­kin­lik­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER