Alaca Engelliler Derneği'nden akülü sandalye yardımı

Ala­ca En­gel­li­ler Der­ne­ği ih­ti­yaç sa­hi­bi en­gel­li­le­re te­ker­lek­li san­dal­ye yar­dım­la­rı­na de­vam edi­yor. 

Alaca Engelliler Derneği'nden  akülü sandalye yardımı

Ala­ca En­gel­li­ler Der­ne­ği ih­ti­yaç sa­hi­bi en­gel­li­le­re te­ker­lek­li san­dal­ye yar­dım­la­rı­na de­vam edi­yor. 
Der­nek bu se­fer­de De­niz­han Ma­hal­le­si'nde otu­ran Mu­ham­med Al­hu­me'ye te­ker­lek­li san­dal­ye ba­ğış­la­dı.
Der­ne­ğin ta­mir atöl­ye­sin­de ba­kım ve ona­rı­mı ya­pı­lan akü­lü san­dal­ye Mu­ham­med Al­hu­me'ye tes­lim edil­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER