31 Temmuz’a kadar başvurun!

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

31 Temmuz’a kadar başvurun!

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kanunla;

Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirildi.

Konuya ilişkin İl Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada, “7143 sayılı Kanundan yaralanmak isteyen mükellefler bağlı oldukları her bir vergi dairesine veya malmüdürlüklerine yazılı olarak başvuruda bulunmaları mümkün olduğu gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden veya motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunabileceklerdir.

Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, matrah artırımı için başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 tarihidir.

Mükelleflerin söz konusu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır.” denildi. (Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER