Asil Tur açıldı

‘Ge­le­ce­ği asil­le ta­şı­yo­ruz’ slo­ga­nı ile yo­la çı­kan Asil Tur dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te gir­di.

Asil Tur açıldı

FA­TİH AK­BAŞ
‘Ge­le­ce­ği asil­le ta­şı­yo­ruz’ slo­ga­nı ile yo­la çı­kan Asil Tur dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te gir­di.

Asil Tur’un açı­lı­şı­na Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Al­per Za­hir, Tur­han Can­dan, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür, ba­zı oda baş­kan­la­rı ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Ya­pı­lan dua­nın ar­dın­dan açı­lış kur­de­le­si­ni pro­to­kol üye­le­ri kes­ti.
Ser­kan Yor­gun, Tu­ran Me­sut Ka­ya, Ser­dar Yor­gun ve Se­la­hat­tin Kes­kin’in sa­hi­bi ol­duk­la­rı Asil Tur, Ulu­ka­vak Ma­hal­le­si Mav­ral So­kak No:107/A’da Pa­zar­te­si Pa­za­rı ya­nın­da bu­lu­nu­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER