‘Mağdur değil mağrur bir aileyiz’

Şehit aileleri ve gazilerin üyesi olduğu yeni bir dernek Çorum’da faaliyete başladı.

‘Mağdur değil mağrur bir aileyiz’

EROL TAŞKAN
Şehit aileleri ve gazilerin üyesi olduğu yeni bir dernek Çorum’da faaliyete başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi tarafından Şube Başkanı olarak yetkilendirilen Galip Deniz, gazetemizi ziyaretinde “Neden yeni bir derneğe ihtiyaç duyuldu” sorusuna açıklık getirerek, “Şehit aileleri ve gaziler olarak bizler mağdur değil, mağrur bir aileyiz. Taşıdığımız bu onurlu ünvanı tüm suiistimallerden korumak ve manevi değerini yaşatmak için kurumsal bir yapıda yer almayı uygun bulduk.” dedi. 

Son 3 yıldır Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan Galip Deniz, kuruluşu 1915 yıllarına kadar uzanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Çorum’da faaliyete başladığını, Ocak ayı başından itibaren de resmi olarak kuruluşlarını tamamladıklarını dile getirdi. 

Derneği kuruluş hikayesini anlatarak, “Neden yeni bir dernek” sorusunun cevabını ifade eden Şehit Babası Galip Deniz, ziyarette yaptığı açıklamalarında, Neden sorusunun cevabını şu sözlerle verdi; “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği (Şehit Gazi) Çorum Şubesi Genel Merkez tarafından verilen şube açma yetkisi ile 13 Aralık 2021 tarihinde kurulmuş olup, resmi işlemlerin tamamlanması akabinde Ocak 2022 itibarı ile faaliyetlerine başladı. 
Derneğimiz 1915 yılında Enver Paşa tarafından Miralay Cevdet Bey ve 11 arkadaşı tarafından Birinci Dünya Savaşı sonunda savaş bölgelerinden İstanbul’a gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen yaralı harp malullerinin memleketlerine dönebilmelerinin sağlanması, eksik uzuvlarının yerine protezlerinin taktırılması, giydirilmeleri ve harçlıklarının sağlanması amacıyla Malulini Uzâta Muavenat Diyeti adıl altında bir heyet olarak teşekkül ettirilmiştir. 
Başlangıçta heyet olarak kurulan derneğimiz, heyetin 1929 yılında tasviyesinden sonra 1931’de Ordu Malulleri Cemiyeti, 1940’ta Ordu Malulleri Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adıyla faaliyet göstermiştir.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEK
Zaman içerisinde derneğimiz dışında bir çok malul gazi şehit dul ve yetimleri dernekleri kurulmuş ve bir nevi şu an olduğu gibi dernek enflasyonu ortaya çıkmıştır. Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu derneklerin 19 Haziran 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2847 sayılı kanunla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmış olup, böylelikle dernek 2847 sayılı kanunla kurulu bir dernek olarak 1984 yılından bu tarihe çalışmalarını kamu yararına çalışan dernek olarak sürdürmektedir. 

KURUMSAL BİR YAPI
Derneğimiz Genel Kurmay Başkanlığı’na entegre olmuş Milli Savunma Bakanlığı tarafından bütçelendirilen 76 il ve ilçede şube ve temsilciliği ile örgütlenmiş, yaklaşık 21 bin üyesi olan ve merkezi Ankara’da bulunan kurumsal bir yapı ve kimliğe sahip bir dernektir. 

DEĞERLERİMİZİN KORUNMASI İÇİN ELZEM BİR KARAR ALDIK
Türkiye’nin en çok şehit veren illerimizden birisi olan Çorum’da da böylesi kurumsal bir derneği şubesini açmak, elbette biz şehit aileleri ve gazilerimiz açısından çok daha yararlı ve faydalı olacaktır. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliklerin ön plana günümüz Türkiyesi’nde bizim de böylesi ulvi değerler adına kurumsal bir yapıyla ve kimlikle gerek misyon gerekse vizyon olarak böylesi güçlü yapılar içinde yerimizi almamız gerekiyordu. Çünkü gerek ilimizde gerekse ülkemizde artık kurumsallaşması ve tek çatı altında toplanması bu ulvi değerlerin korunup kollanması için elzem olmuştur. 

SUİSTİMALLERİ EN AZA İNDİRMELİYİZ
Halen ülkemizde şehit gazi ismiyle kurulmuş 481 dernek, 13 vakıf ve 3 sendika bulunmaktadır. Şehit ve gazi isminin hassasiyeti dikkate alındığında bu sayının gerçekten fazla olduğu ve bunun suistimallere yol açtığı aşikardır. İnsan olgusunun olduğu her yerde elbetteki suiistimallerin olması kaçınılmazdır. Ancak gerek dernek genel merkezimiz gerekse şubelerimiz ve temsilciliklerimizle birlikte amacımız bu suiistimalleri kurumsal yapı ve kimliğimizle en aza indirmek-indirebilmektir. 

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK İSİMLERİNE YARA ALDIRMAMAK İÇİN
Çorum ilimizde maalesef 3 yıl başkanlığını yaptığım dernekle kurumsal kimliği oluşturamadık. Gerekli olan birlik ve beraberliği sağlayamadık. Kurumsal kimliğimizi ön plana çıkaramadığımız için maalesef kişilerin inisiyatifine kalmış bir yapı haline dönüştük. Sağlam bir yapı olmadığı için şehit aileleri ve diğer gaziler arasında sağlam bir diyalog kuramadık. Bir araya gelemedik, bir araya getiremedik. Birlik ve beraberliğin olmadığı bir yerde de ayrılmaların olması kaçınılmazdı. Dernek içinde istenmeyen olaylara sebebiyet vermemek, derneği isminin yaralanmasını önlemek amacıyla dernekte huzursuzluk duyan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle elele gönül gönüle daha sağlam bir yapıda bir araya gelmeye karar vererek Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi’ni kurduk ve faaliyetlerimize başladık. 

ŞEHİTLERİMİZİN ŞEHADET ONURUNU VE GAZİLERİMİZİN KAHRAMANLIĞINI YAŞATACAĞIZ
Amacımız diğer 3 yıllık dönemde olduğu gibi bu dönemde de mağdur değil mağrur ailelerimizle yolumuza devam edip, çocuklarımızın bıraktığı onur ve gururu şehitlerimizin emaneti olan onların şehadetlerinin şahidi olan gazilerimizle daha kurumsal yapıda bir araya gelebilmektir ve yaşayabilmektir. 
Örgütlenme alanımızı daha da geniş tutarak Çorum ilçe ve köylerini de içine alan, oradaki ailelerimizi ve gazilerimizin de içinde olacağı geniş bir birliktelik oluşturarak, onlarla bir araya gelmek, devlet kurumlarımıza bu konuda yardımcı olabilmektir. 

BAYANLARA ÖNCELİK
Mevcut şube yapımızda bayanlarımıza (şehit anneleri, eşleri, çocukları gazilerimiz) daha ön planda olarak gereke yönetimlerde gerekse kurul ve komisyonlarımızda yer vererek onları da görüş ve düşünceleri ile dernek yapısına ve oluşumuna kazandırmak, onların evlatları ve eşleri üzerindeki hassasiyetlerini ön plana alarak gerek dernek yapımıza gerekse şehit ve gazi kavramına ayrı bir değer kazandırmak en büyük amaç ve hedefimizdir. 

GÜÇLÜ VE SAĞLAM BİR BİRLİKTELİK
Belki bir dönemden sonra gerek şehit ailelerimiz gerekse gazilerimiz ile kurulacak güçlü ve sağlam bir birliktelik ve sosyal ortamların manevi yönden, sorunların tespiti yönünden çok büyük katkılar sağlayacak, kamuoyunda kısmen de olsa oluşan düşüncelerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. 

TÜM KURUMLARLA KOORDİNELİ OLACAĞIZ
Ankara merkezli mevcut kurumsal yapımız gerek yerelde gerekse genelde pek çok sorunun çözülmesinde elimizi güçlendirecek, kurulacak birliktelikle çok güçlü, çok aktif çok daha faal, gerek STK’lar gerekse devlet kurumları ile daha koordineli bir yapıya kavuşmamızı sağlayacaktır.  Bizler ulvi değerlere olan saygımızı koruduğumuz, insanların var olan hassasiyetlerini doğru kanalize ettiğimiz müddetçe bu değerler zarar görmeyecek, suiistimaller engellenecek, yapılacak farkındalık projeleri ve çalışmalar ile şehitlik ve gazilik kavramları daha da güzel anlatılıp anlaşılacak, gelecekte de bu ulvi değerlerin manevi değeri, insanların kalbinde yerini koruyacaktır. 
Türkiye’nin bir çok yerinde olduğu gibi Çorum’da da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de bağımsızlığımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın ilelebet dalgalanması, Cumhuriyetimizin bekası için inançlarımız uğruna görevlerini yerine getiren aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için çalışmalarımıza daha etkin daha kurumsal bir yapıyla devam edeceğiz. 
Biz büyük bir aileyiz ve büyük bir aile olmalıyız diye çıktığımız bu kutlu yolda bize ışık olacak gerek genel merkez gerek ilçelerimiz ve köylerimizde bulunan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi el ele gönül gönüle olacağımız ailemize katmaya ve bu kutlu davanın gönüllü birer askeri olmaya davet ediyorum.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER