Mali tatil bugün başlıyor

Bugün itibariyle başlayan 2020 yılı mali tatili, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecek.

Mali tatil bugün başlıyor

Bugün itibariyle başlayan 2020 yılı mali tatili, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecek.

Mali tatilin meslektaşlarına hayırlı olmasını dileyen Çorum Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, şu açıklamayı yaptı:
“2020 yılı için Beyan süresi 1-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü. Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2019 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2020 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2020 Salı günü, mesai saati bitimi olacaktır. Ayrıca 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3'üncü maddesine göre mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin Mart 2020- Nisan 2020 ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin Katma Değer Vergisi ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannameleri ile Ba ve Bs Formlarının verilmesi ve Elektronik Defter Beratları’nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi tarihi 27 Temmuz 2020'dir. Haziran 2020 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son günü 27 Temmuz 2020 Pazartesi günüdür. 

Haziran 2020 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi de 31 Temmuz 2020 Cuma günüdür. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır. 

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER