‘SGK çalışanlarının hakları için mücadeleye devam’

Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, Sosyal Güvenlik Haftası kutlanırken, SGK çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

‘SGK çalışanlarının hakları  için mücadeleye devam’

Türk Büro Sen Şube Başkanı Sami Çam, Sosyal Güvenlik Haftası kutlanırken, SGK çalışanlarının haklarının korunup, geliştirilmesi noktasında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik çalışanlarının sorunlarından ve taleplerinden bahseden Çam, şu açıklamayı yaptı:
“Sosyal Güvenlik Sistemi, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistemdir. Bu şemsiyenin altında; fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimler varsa işte o zaman Sosyal Devlet olgusundan bahsedilebilir.

Türkiye'de kayıt dışı istihdamın her yıl artması, iş tanımları skalasının yapılmaması, taşeron işçilik ve kamuda farklı statülerde istihdam politikaları neticesinde, Sosyal Güvenlik şemsiyesi delik deşik hale getirilmiştir.
Sosyal Güvenlik kapsamında olmalarına rağmen, insanların parasız teşhis ve tedavi imkanları yoktur. Kurumun sunduğu sağlık hizmetleri tamamen kar-zarar ilişkisine dayandırılarak, piyasalaştırılmıştır.

Öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu "bu sistemden dolayı ancak mezarda emekli olurum" psikolojisinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 

KURUM ÇALIŞANLARI UZMANLIK HAKKI İSTİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmelerine rağmen, SGK çalışanlarına uzmanlık hakkı verilmiyor. Uzmanlık işi yapan diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da uzmanlık hakkı verilmeli, çalışanların moral motivasyonu yükseltilmelidir.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları düzenli hale getirilmeli, yazılı sınav sonrası yapılan sözlü mülakatlar kaldırılarak, haksızlıklara dur denilmelidir.

Boş kadrolara yapılan atamalarda temel kriter liyakat ve ehliyet olmalı, çalışma barışı korunmalıdır.
666 sayılı KHK ile SGK çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarında yaşanan sorunlar giderilmeli, SGK çalışanlarının insan onuruna yakışır ücret alması sağlanmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı müdürlüklerinde çalışma alanları düzenlenmeli, teknik eksiklikler, alt yapıdan kaynaklanan sorunlar ile personel eksikliği giderilmelidir.

Çorum SGK İ Müdürlüğünde Personel eksikliği hat safhaya ulaşmıştır. Öyle ki İlimizde 528 bin insanımıza hizmet veren ve bunların 108 bin emekli, 20 bin memur, 22 bin bağ-kurlu 55 bin SSK lı çalışanımız 205 bin kayıt içi çalışanımız mevcutken 323 bin bakmakla yükümlü ve kayıt dışı çalışan mevcuttur. Tüm bu insanlarımızın beşikten mezara kadar her daim yanında olan SGK çalışanları 134 kişi ile bu işlemleri büyük bir fedakârlıkla yapmaktadır. İlimizde SGK çalışan sayısı 200 olması gerekirken maalesef çok düşük seviyededir.”  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER