Tüketici Hakem Heyeti’ne 3 bin 145 şikayet geldi

İç ticaret, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi, esnaf ve sanatkarlar ve kooperatifçilik olmak üzere dört temel süreç üzere faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlüğü’nün, geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı iş ve işlemler açıklandı. 

Tüketici Hakem Heyeti’ne 3 bin 145 şikayet geldi

İç ticaret, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi, esnaf ve sanatkarlar ve kooperatifçilik olmak üzere dört temel süreç üzere faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlüğü’nün, geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı iş ve işlemler açıklandı. 

Valilik’ten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “2019 yılı içerisinde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü'nün  iç ticaret birimi olarak 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının ve Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereğince İlimizde ve İlçelerimizde yapılan 60 adet Anomim Şirketlere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmiştir. İç ticaret birimi görevleri ve çalışmaları kapsamında mahkemelere 50 adet cevap yazısı ve diğer müdürlüklerle ilgili 65 adet yazışma yapılmıştır. İlimiz merkezinde 33 adet A.Ş. kuruluşu yapılmıştır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87' nci maddesi uyarınca Kooperatiflerin her yılın ilk altı ayı içerisinde yapılan genel kurul toplantılarına Müdürlüğümüz tarafından Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmiş, İlimizde ve İlçelerimizde bulunan Kooperatiflere Müdürlüğümüz tarafından ziyaretler yapılmıştır. İlimizde Yıldız Ges Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi ve İskilip ilçemizde İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluşu yapılmıştır. Müdürlüğümüzün kooperatif çalışmaları kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile üçlü protokol çerçevesinde Düvenci, Eskice, Kargı Yeşilköy'de kadın girişimcilerine yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.
Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından belli aralıklarla yapılan kooperatifler fuarının 3'ncüsü Ankara'da geçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İlimizden fuara katılım sağlayan kooperatiflerimize destek olunması amacıyla İl Müdürümüz ve iç ticaret birimi personelleri tarafından katılım sağlanmıştır.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının katıldığı Kadın Girişimcilere yönelik düzenlenen panelde Müdürlüğümüz personeli konuşmacı olarak  katılım sağlanmıştır. Ayrıca Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanının katılımı ile Sungurlu İlçemizde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlimizde bulunan alışveriş merkezinde stant açılarak kooperatiflerin yapmış olduğu yöresel ürünler tanıtılmıştır. 

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE 3 BİN 145 ŞİKAYET GELDİ
Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Oto Tamirciler Odası, Mobilyacılar Odası, Bakkallar Bayiler Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Osmancık Şoförler Odası, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ziyaret edilmiştir, ziyaretler kapsamında Oda başkanları ile oda faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgiler alınmıştır. Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Çorum İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımıza 2019 yılında toplam 3.145 adet şikayet başvurusu gelmiştir. 2019 yılında 24 toplantı yapılmış olup, toplam 3.169 dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Başvuruların, 1.195 adedi tüketici lehinde, 1.848 adedi tüketici aleyhinde 126 adedi ise görevsizlik şeklinde değerlendirilerek sonuçlanmıştır. 
07/11/2013 tarihli ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği gereğince 2019 yılında Müdürlüğümüzce 74 firma denetlenmiş olup 2 adet firmaya söz konusu Yönetmelik kapsamında aykırılık tespit edilen hususlar için toplam 1.356,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.
31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında 2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 44 firmanın denetimi yapılmıştır. 30/01/2019 tarih 41247085 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan komisyon tarafından 237 firma anılan yönetmelik kapsamında denetlenerek bunlardan 119 firmada söz konusu Yönetmelik kapsamında uygunsuzluk tespit edilmiş ve bu firmalar gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Bakanlığımıza bildirilmiştir.

4 ŞİKAYETE 9 BİN 398 LİRA CEZA
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımlar çerçevesinde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2019 Yılı içerisinde Kurumumuza yapılan 221 adet şikayetin; 46 adeti eksik bilgi ve Kanun kapsamına girmediğinden işleme alınamamış, 29 adet şikayet ise "Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri" tanımı kapsamında olmadığından diğer kurumlara sevki sağlanmıştır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında olan 4 adet şikayet toplamda 9.398,00 TL idari para cezası uygulanarak sonlandırılmış olup 133 adet şikayetin ise işlemleri devam etmektedir.    
13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında anılan tarihten itibaren ilimiz ve ilçemizde, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle iştirak eden ve yönetmelikteki şartlara haiz olup internet üzerinden İETTS (İkinci El Taşıt Ticareti Sistemi) üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan işletmelere ‘Yetki Belgesi’ verilmektedir. Müdürlüğümüze Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar 97 işletme yetki belgesi talebinde bulunmuş, yönetmelikte aranan şartları taşıyan 78 işletmeye yetki belgesi verilmiş 19 işletmenin başvurusu ise aranan şartları taşımaması nedeniyle reddedilmiştir.

85 BAŞVURUYA EMLAK YETKİ BELGESİ
05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında alınan tarihten itibaren ilimiz ve ilçemizde emlakçılık işiyle iştirak eden ve yönetmelikteki şartlar uygun olanların internet üzerinden TTBS sistemi üzerinden yapılan başvuruların İl Müdürlüğümüzce değerlendirilerek uygun olan esnaf ve tacirlerimize İl Müdürlüğümüzce ‘Yetki Belgeleri’ verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 140 başvuruda bulunulmuştur. 85 adet başvuruya emlak yetki belgesi verilmiştir. 55 adet başvuruya yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yetki belgesi verilememiştir.
26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" gereğince Hal Hakem Heyeti 01.06.2018 tarih ve 34888565 sayılı oluru ile Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. Kanun kapsamında il ve ilçelerimizde yaş sebze ve meyve alım satımıyla ilgilenen esnaf, tüccar ve tacirlerin hal kayıt sistemine kayıtları ve diğer işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olup Çorum Ticaret İl Müdürlüğü olarak 2019 yılı içerisinde 16 adet hal kayıt işlemi yapılmış ve Hal Hakem Heyetine uyuşmazlıkların giderilmesi için 3 adet başvuruda bulunulmuştur.” 

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 19:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER