‘Şaibeli söylemlerle hukuk önünde hesaplaşacağız’

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Erkan Kabakcı, yerel bir internet sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “Seviyeli, samimi ve gerçekleri yansıtan her türlü eleştiriyi değerlendirmekle birlikte, kişi ve kurumların hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak, siyasete yön verebilmek adına kasıtlı ve mesnetsizce yapılan hiç bir davranışa müsade edilmeyecektir. Partimizi ve İl Başkanımızı hedef alan asılsız iddia ve ithamları ile şaibe oluşturan söylemlerinden dolayı da ayrıca söz konusu şahısla ilgili olarak hukuk önünde hesaplaşılacaktır.” dedi. 

‘Şaibeli söylemlerle hukuk önünde hesaplaşacağız’

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Erkan Kabakcı, yerel bir internet sitesinde yayınlanan haberlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “Seviyeli, samimi ve gerçekleri yansıtan her türlü eleştiriyi değerlendirmekle birlikte, kişi ve kurumların hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak, siyasete yön verebilmek adına kasıtlı ve mesnetsizce yapılan hiç bir davranışa müsade edilmeyecektir. Partimizi ve İl Başkanımızı hedef alan asılsız iddia ve ithamları ile şaibe oluşturan söylemlerinden dolayı da ayrıca söz konusu şahısla ilgili olarak hukuk önünde hesaplaşılacaktır.” dedi. 

Yayınlanan programa konuşmacı olarak katılan konuşmacıların sözlerinin eleştirildiği açıklamada, söylenilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Avukat Erkan Kabakcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı, “Yerel bir televizyon kanalında programa hangi sıfatla konuk olduğu belli olmayan Güngör Atak isimli şahsın partimiz ve partimizin iç işleyişi ile alakalı alaycı ve hasmane değerlendirmelerini, nefret içeren itham ve yorumlarını ibretle izledik. Öncelikle basının tarafsızlık ilkelerini yerle bir eden bu şahsın bir hukukçu, bir siyaset bilimci ya da bir siyasi otorite edasıyla konulara yaklaşımı bir mizanseni aratmamaktadır.

Olaylara içerisinde yıllarca aktif olarak siyaset yapmış olduğu, konuşmalarında da “biz” diyerek sahiplendiği CHP gözüyle baktığı aşikardır. Mal bulmuş mağribi tarzıyla belgesiz, dayanaksız, konunun asıl muhataplarından tamamı ile uzak olmak kaydı ile Milliyetçi Hareket Partisi’ne hasmane tutum içerisinde olan kişilerden edindiği kirli bilgilerine beyanlarında yer vermiştir. Milliyetçi Hareket partisi var olduğu günden bu güne her daim adaleti, hukukun üstünlüğünü, devleti ve milletine sadakati kendisine şiar edinmiş bir dava partisidir. Hal böyle iken adı geçen şahsın partimize taraflı ve zilletin gözüyle baktığı ayan beyan ortadadır. Zira bu şahıs gerek parti il teşkilatımızı gerek il başkanımızı gerek İskilip Belediyemizi gerekse parti iç tüzüğümüz ve genel merkezimizi; kısacası varlığını devletine ve Aziz Türk Milletinin geleceğine vakfetmiş olan Milliyetçi Hareket Partisini doğrudan hedef alan asılsız, dayanaksız, belgesiz ve kulaktan dolma beyanlarda bulunmuştur. 

Basın penceresinden bakacak olursak bu tarz konulara yetkili kişi ve mercilerle yapılacak istişareler sonucu kesinliğinden ve doğruluğundan şüphe duyulmayan bilgi ve belgelerle yaklaşılmalıdır. Şahsın değerlendirme yapmaya çalıştığı, meclis üyelerinin de içerisinde bulunduğu konulara ve sürece dair tarafımızdan talep edilen, İçişleri Bakanlığı tarafından tayin edilmiş müfettiş incelemelerini gerçekleştirmiş, yapılan inceleme neticesinde ortaya çıkacak raporun içeriği resmi olarak da yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Rapor neticesinde kanun dışı faaliyetler gerçekleştirilmiş ise konumunun ve şahsın kim olduğuna bakmadan teşkilat olarak hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmadan hem idari hem hukuki işlemlerin başlatılacağının da bilinmesini isteriz. 

Şahsın açıklamalarına bakıldığında; İskilip Belediye Meclis Üyelerinin “hukuksuz” olarak partimizden ihraç edildiğini beyan etmekte; bu değerlendirmeyi yaparken de Çorum MHP İl Başkanı Agah Karapıçak Bey’in konuya ilişkin yazılı olarak basınla paylaştığı açıklamasını dayanak göstermektedir. Basında yer bulan söz konusu açıklamaya bakıldığında; hangi sıfatla bu açıklamayı “hukuksuz” olarak değerlendirdiği anlaşılmayan bu şahsın açıklamayı dahi tam olarak okumadığı ya da okuduğunu anlamaktan aciz olduğu aşikardır. Açıklamada belirtilen “disiplin süreci başlatılmıştır” ifadesinin muhatabı olanların adeta avukatlığına soyunarak savunuculuklarını yaptığı gün gibi ortadır. 
Yine açıklamaya bakıldığında ilgili belediye meclis üyelerinin disiplin kuruluna sevk edilme gerekçelerinin parti iç tüzüğümüzün “Disiplin Cezasını Gerektiren Haller” başlıklı maddesinin “kesin çıkarma cezasını gerektiren haller” başlıklı 4. Fıkrasının ( c ) bendinde açıkça düzenleme altına alınan “partiyi ve parti yetkililerini gerçek dışı iddia ve gerekçelerle şikayet etmek ve parti yetkililerinin bilgisi olmadan parti adına resmi makamlarla muhatap olmak, yalan bilgi ve beyanda bulunmak, yetkisiz demeç yayımlamak, partinin yetkili organları nezdinde demokratik ve medeni ölçüler çerçevesinde halledilmesi gereken parti içi meseleleri, belli kademe ve silsile düzenini bozarak basın ve yayın organlarında açık şekilde tartışma ve polemik konusu yapmak…” eylemlerinden kaynaklı olduğu kolaylıkla anlaşılabilmekte iken ve disiplin sürecinin halen devam ettiği yine açıkça ifade edilmişken; söz konusu şahsın adeta bir hukukçu! edasıyla konuya yaklaşımı ancak ibretle takip edilmiştir. Hal böyle iken de bu şahsın bilgi ve belge olmadan, kulaktan dolma bilgilerle, tarafgirce yaklaşımı ancak bir akıl tutulması olarak nitelendirilebilecektir. Kaldı ki ilgili belediye meclis üyelerinin tutum ve davranışları atfı yapılan ilgili tüzük maddesinden de açıkça görülebileceği üzere ağır disiplinsizlik suçu teşkil etmekte iken il başkanımızın açıklamasının sonunda haklı olarak partimizi hiçe sayan ve şahsi hırslarına yenik düşen şahıslar bakımından teşkilatımız nezdinde “Adı geçen kişilerin Partimiz ile hiçbir bağ ve alakaları kalmamıştır.” İfadesinin bugün de arkasında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Zira Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugün de genel siyasi üslup ve ahlaktan yoksun, manevi değerleri hiçe sayan, partimizin işleyişi ve iç meselelerini şahsi hırs ve menfaatlerine alet etmeye çalışan herkesin karşısında olmaya devam edecek ve onların hukuken de partimiz ile uzaktan yakından herhangi bir şekilde bağ ve alakaları kalmayana kadar gerekli hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Söz konusu şahıs tarafından yapılan açıklamada İl Başkanımız Agah Karapıçak Bey’in yapmış olduğu yazılı basın açıklamasını bir sosyal medya paylaşımı olarak nitelemesini ve İl Başkanımızın yapmış olduğu açıklama ile disiplin suçu işlediğini beyan etmesi mesnetsiz bir saldırı politikasından başka bir şey değildir. Konuşmasının birçok bölümünde ısrarla “hukuk” ve “tüzük”ten dem vuran bu şahsın bir o kadar hukuka ve parti iç tüzüğüne ve işleyişine uzak oluşu kolaylıkla görülebilmektedir. Açıklamasının bir bölümünde “disiplini anlatıyım nasıl işler. Hani ben acaba MHP’de farklı Cumhuriyet Halk Partisinde ayrı mı işler diye MHP’li yakın dostlarımı da aradım sordum.” İfadeleri ise üzerinde titizlikle durulması gereken beyanlardır. Zira bu şahsın bilmediği ya da kendince zan altında bırakmaya çalıştığı MHP’li yakın dostları ve Milliyetçi Harekete ve Ülkücü harekete gönül vermiş her bir fert ayrı ayrı bilirler ki partimizin iç işleri ve genel siyaseti ile ilgili bilgi alınması gereken ya da en doğru bilgiye ulaşabilecekleri yer Milliyetçi Hareket Partisinin yetkili organları ve yetkili başkanıdır. Bu durum dahi göstermektedir ki aslı olmayan söylemlerle fitne ateşi yakılmaya çalışılmakta ve payelenme amacı güdülmektedir. 

Bu şahıs yine açıklamalarının bir bölümünde “… ben MHP kanadından baktığım için söylüyorum…” diyerek varsayımsal iddia ve beyanlarda bulunmuştur. Ancak üzerinde durulması gereken üslupsuz iddia ve ithamlardan ziyade söz konusu şahsın konuya hangi cüretle ve hangi sıfatla MHP kanadından baktığıdır. Takdir edilecektir ki bu şahsın herhangi bir şekilde herhangi bir konuya MHP kanadından bakması mümkün olmadığı gibi buna müsaade edilmeyeceği de bilinmelidir. Kendisine tavsiyemiz tam da bu asılsız ve belgesiz beyanlarıyla ortaya koyduğu gibi konulara zillet kanadından bakmaya devam etmesi yönündedir. Şu da çok iyi bilinmelidir ki CHP’de siyaset yapmış bu şahsın savunuculuğuna ihtiyaç duyanlara da şahsi ve siyasi hırslarına MHP’yi alet etmeye çalışanlara da fırsat verilmeyecektir.

Devam eden açıklamaların bir bölümünde “Şimdi Agah Karapıçak kendisini kurtarmaya çalışıyor. Bir şekilde burada bir skandal var. Bir sıkıntı var. Çünkü bazı dedikodularda İskilip Belediyesi ile ilgili MHP İl Başkanı’nın da adı geçiyor…” bir başka bölümünde ise “…belediye meclis üyelerine göz dağı mı veriliyor, bir şey mi yapılmaya çalışılıyor… ama yarın İskilip’te farklı bir şey olursa bu insanların başına bir iş gelirse ve yahut da başka bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacaksa o gün geldiğinde konuşulur.” diyerek açıkça hedef göstermekte kasıtlı bir algı oluşturma gayreti içerisinde ve bunların da ötesinde suç işlemektedir. Bu şekilde hadsiz ve mesnetsiz iddialarla Milliyetçi Hareket Partisi’ne ayar vermeye, partimizi dizayn etmeye çalışan bu şahıs başta olmak üzere türevlerine de hiçbir şekilde pabuç bırakılmayacaktır. Demokrasiye olan inancı ve bağlılığı ile hukukun üstünlüğünü benimsemiş olan Milliyetçi Hareket başta olmak üzere; doğrudan İl Başkanımız Agah Karapıçak Bey’i hedef alan asılsız iddia ve ithamları ile şaibe oluşturan söylemlerinden dolayı da ayrıca söz konusu şahısla ilgili olarak hukuk önünde hesaplaşılacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bugüne siyasetin temiz yüzünü, Türk Milletinin de onurlu duruşunu temsil etmektedir. Seviyeli, samimi ve gerçekleri yansıtan her türlü eleştiriyi değerlendirmekle birlikte, kişi ve kurumların hak ve hürriyetlerini hiçe sayarak, siyasete yön verebilmek adına kasıtlı ve mesnetsizce yapılan hiç bir davranışa müsade edilmeyecektir.  Son olarak tarafsız haber yaparak toplumun haber alma hürriyetinin teminatı olan, doğru bilgi ve belgelerle toplumu aydınlatan adil, bağımsız, basın etiği çerçevesinde haber yapan tüm basın kuruluşlarına ve mensuplarına saygılarımızı sunuyoruz.”
 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 16:37
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ha ha ha
Ha ha ha - 2 hafta Önce

Partiyi Çorum da Karapıçak bitirdi.Sokata kim ne konuşuyor?Bir çıkın halkı dinleyin.Adam eleştiri ve fikir hürriyetini kullanmış.Siz Karapıçak ile Çorum da başarı kazanamazsınız.Çok güzel bir yazı olmuş,ama şonuç vermez bu yazı,kaderdir.Allahın dediği olur.Çalışan kazanır.İl binası bitti mi?Elin binasına bu kadar para neden harcanır.Mal sahibi yarın binayı sattı.Ne yaparsınız?

SIRADAKİ HABER