Belediyespor’da 2. Sayhan dönemi

Çorum Belediyespor yönetimi yeni sezon için 2015-16 sezonunda da kırmızı siyahlı takımda görev yapmış Fahrettin Sayhan ile anlaştı. Sayhan Antalya’da devam eden UEFA Prolisans kursunu tamamladıktan sonra 4 Haziran pazartesi günü resmi imzayı atacak.

Belediyespor’da  2. Sayhan dönemi

HA­LİL ÖZ­TÜRK

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da 2. Say­han dö­ne­mi. Kır­mı­zı Si­yah­lı yö­ne­tim yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler so­nun­da 2015-2016 se­zo­nun­da da Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev ya­pan Fah­ret­tin Say­han ile bir yıl­lık an­laş­ma im­za­la­dı.

Ha­len An­tal­ya’da de­vam eden UE­FA A Pro­fes­yo­nel Li­sans Kur­su’nda bu­lu­nan Fah­ret­tin Say­han haf­ta so­nun­da Ço­rum’a gel­di ve ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da ke­sin an­laş­la sağ­lan­dı. Say­han an­laş­ma­nın ar­dın­dan An­tal­ya’ya dön­dü ve 4 Ha­zi­ran pa­zar­te­si gü­nü Ço­rum’a ge­le­rek res­mi im­za­yı ata­cak.

FAH­RET­TİN SAY­HAN: 1969 Kars do­ğum­lu Fah­ret­tin Say­han 2006 yı­lın­da Ka­ra­güm­rük ta­kı­mın­da ilk an­tre­nör­lük gö­re­vi­ni yap­tık­tan son­ra sı­ra­sıy­la İs­tan­bul Gün­gö­ren, Ban­dır­mas­por, Bo­zü­yüks­por, Ga­zi­os­man­pa­şa Te­pe­ciks­por, İFA, Ma­nav­gats­por, Ba­lı­ke­sir Bal­tok ta­kım­la­rın­da gö­rev yap­tı. Bir se­zon Edir­ne Genç­liks­por’da Bal ta­kı­mın­da gö­rev ya­pan Say­han ilk Tek­nik Di­rek­tör­lük gö­re­vi­ni 2013 yı­lın­da İs­tan­buls­por’da yap­tık­tan sonr­da İs­tan­bul Gün­gö­rens­por, Ana­do­lu Bağ­cı­lars­por ve 2015-16 se­zo­nun­da Ço­rum Be­le­di­yes­por’da gö­rev yap­tık­tan son­ra Ti­res­por. Si­liv­ris­por ve bu se­zon­da bir dö­nem­Kı­rık­hans­por ta­kım­la­rın­da gö­rev yap­tı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
sezer
sezer - 3 yıl Önce

Vasat hoca anlaşılan seneye de sıfır çekecez.Şampiyon olmak istiyorsak Tarsusu 2.lige çıkaran Özcan Kızıltan hoca getirilmeliydi.

Fiko
Fiko - 3 yıl Önce

Takımın herşeyi Oğuzhan arkadaşa teslim edilmiş o zaman diyebiliriz alt yapıdan yetiştirmesisiniz sürece daha çok paralar gider tabi gitsin ZEKİ GÜL ÜN cebinden çıkmıyor belediyenin parası giden yıllarca olduğu gibi bu yıl da artık şampiyon olunmazsa hepiniz bırakın gidin

Ali kemal
Ali kemal - 3 yıl Önce

Başkan vasat -yönetim vasat- genel kaptan vasat HOCA ÇOK vasat nasıl olacak bu iş şampiyonluk dışında işiniz zor ,zaten hocayı da duyduktan sonra ümidimiz kalmadı açıkcası yönetime girenlerden birkaçı hariç boş isimlerzaten ya başarın yada sizde gidin...

Ahmet sırım
Ahmet sırım - 3 yıl Önce

Bu hoca daha öncede gelmişti OğuzHAN getirtmişti hata yapmayın arkadaşlar bir FUTBOLCU hoca getiriyorsa Kİ başarısız birisi takımın işi zor

tovbekar
tovbekar - 3 yıl Önce

Hayal kirikligi yine 3.ligdeyiz

SIRADAKİ HABER