Durum değerlendirmesi

Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık ve Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo dün ya­pı­lan an­tren­man so­nun­da du­rum de­ğer­len­dir­me­si yap­tı­lar.

Durum değerlendirmesi

HALİL ÖZTÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por’da Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Işık ve Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­ilo dün ya­pı­lan an­tren­man so­nun­da du­rum de­ğer­len­dir­me­si yap­tı­lar.
Gö­rüş­me­de kad­ro dı­şı ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Bay­burt­spor ma­çı kad­ro­su ve özel­lik­le­de ikin­ci ya­rı kad­ro ya­pı­lan­ma­sı ko­nu­sun­da gö­rüş alış ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı öğ­re­nil­di. Tek­nik Di­rek­tör Meh­met Au­re­li’nun ta­kı­mın  ek­sik­le­ri ko­nu­sun­da Ha­mit Işık ile gö­rü­şe­rek dev­re ara­sın­da­ki trans­fer ve di­ğer ça­lış­ma­lar hak­kın­da­ki dü­şün­ce­le­ri­ni al­dı­ğı bu gö­rüş­me­ye an­tre­nör Er­sin Kü­çü­koğ­lu’da ka­tıl­dı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 3 yıl Önce

Defansa 1 orta sahaya 2 forvete 1 tane kaliteli direk oynayacak fizikli 4 tane topçu alın.Şampiyonluk gelsin.

Seyfi
Seyfi - 3 yıl Önce

Yürüyün gidin ya memleketimin güzel insanlarını kandırmayın bu liği bile bilmeyen staj yapmaya gelen bir hoca ve başkan yönetim var durumumu kalmış bu işin istifa edin gidin

SIRADAKİ HABER