Eren Güler Türkiye Şampiyonu

Ela­zığ’da de­vam eden Tür­ki­ye Kick Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda Eren Gü­ler şam­pi­yon ol­du.

Eren Güler Türkiye Şampiyonu

HARUN  AKKAYA
Ela­zığ’da de­vam eden Tür­ki­ye Kick Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda Eren Gü­ler şam­pi­yon ol­du.
Genç­lik Aka­de­mis­por ku­lü­bü spor­cu­su 91 ki­lo Low Kick Genç Er­kek­ler­de mü­ca­de­le eden Eren Gü­ler zor­lu maç­lar so­nun­da tüm ra­kip­le­ri­ni ye­ne­rek al­tın ma­dal­ya ka­za­na­rak kür­sü­nün en üst ba­sa­ma­ğı­na çık­ma­yı ba­şar­dı.
Şam­pi­yo­na­da bun­dan ön­ce­ki gün­ler­de ya­pı­lan mü­sa­ba­ka­lar­da Ço­rum­lu spor­cu­lar bir gü­müş bir­de bronz ma­dal­ya ka­zan­mış­lar­dı. Ela­zığ’da de­vam eden Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı ya­rın ya­pı­la­cak mü­sa­ba­ka­lar ile so­na ere­cek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER