HAYDi RASTGELE

Çorum Belediyespor sezonun ilk deplasman maçında bugün saat 15.30’da Ahmet Suat Özyazıcı Stad’ında 1461 Trabzon ile karşılaşacak. Sezona üç puanla başlayan kırmızı siyahlılar tamamen gençlerden kurulu kadro ile kücadele eden Trabzon karşısınada üç puan için çıkacak. Çorum Belediyespor’da sakatlıkları devam eden Barış dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Maçı İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetecek.

HAYDi RASTGELE

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por se­zo­nun ilk dep­las­man ma­çın­da bu­gün 1461 Trab­zon dep­las­ma­nın­da üç pu­an mü­ca­de­le­si ve­re­cek. Se­zo­na evin­de Muğ­las­por’u 2-1 ye­ne­rek üç pu­an­la baş­la­yan ve mo­ral bu­lan Ço­rum Be­le­di­yes­por ilk dep­las­man ma­çın­da da ga­li­bi­yet­le dö­ne­rek çı­kı­şı­nı de­vam et­tir­mek ama­cın­da.


Kır­mı­zı Si­yah­lı ta­kım­da ce­za­sı bi­ten Fa­tih ile sa­kat­lı­ğı ge­çen Sa­met bu­gün­ki maç­ta for­ma gi­ye­bi­le­cek. Sa­kat­lı­ğı de­vam eden Ba­rış ise bu­gün­ki maç­ta­da ta­kım­la­rın­da­ki yer­le­ri­ni ala­mı­ya­cak­lar.
Ah­met Su­at Öz­ya­zı­cı Sta­dı’nda sa­at 15.30’da baş­la­ya­cak maç­ta Ço­rum Be­le­di­yes­por’da he­def ka­za­na­rak yo­lu­na ka­yıp­sız de­vam et­mek is­ti­yor.


Ev sa­hi­bi 1461 Trab­zon ise ta­ma­man genç­ler­den ku­ru­lu kad­ro­su ile evin­de­ki ilk ma­çı ka­zan­mak için mü­ca­de­le ede­cek. Trab­zons­por’a alt ya­pı ola­rak hiz­met ver­mek is­te­yen ra­kip ta­kım bu ne­den­le genç­ler­den ku­ru­lu kad­ro­su ile lig­de mü­ca­de­le edi­yor. Se­zo­nun ilk ma­çın­da Bay­burt­spor dep­las­ma­nın­dan 1-0 mağ­lup dö­nen bor­do ma­vi­li ta­kım sa­ha­sın­da­ki ma­çı ka­za­na­rak mo­ral bul­mak ama­cın­da.
1461 Trab­zon ile Ço­rum Be­le­di­yes­por ara­sın­da­ki ma­çı İs­tan­bul böl­ge­si genç ha­ke­mi Ozan Er­gün yö­ne­te­cek.

                                   O     G    B      M     A     Y    P 
3 . Çorum Bele.           1     1     0      0      2     1    3
17 . 1461 Trabzon       1     0     0      1      0     1   0

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri

                       Onurcan

Ertuğrul          Akın        Mümin            Eşref   

Mikail       Oğuzhan        Fatih     Emrah                 
 

                   Emre   Yakup      

3. Lig  3. Grup haftanın maçları ve hakemleri  
Bugün :
1461 Trabzon - Çorum Bele.: Ozan Ergün (İstanbul)
Fatsa Bel - Bayburtspor: Harun Toplar (Tokat),
Erzincanspor-Serik Belediye: Sinan Özcan (Trabzon).
Payasspor-Bucaspor: M. Şükrü Közcü (Muş).
Halide Edip- Bağcılar: M. Çağatay Lakot (Trabzon).
Turgutluspor - Diyarbekirspor: Sait Tuzcu (Kocaeli).
Muğlaspor- Karacabey: Burak Kaplan (İstanbul).
Gölcükspor - Kocaelispor: Aykut Sergin (İstanbul).

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER