Muğlaspor’dan Nizamettin Emirhan iki yıllık imzaladı

Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de or­ta sa­ha­ya Muğ­las­por’dan Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.

Muğlaspor’dan Nizamettin Emirhan iki yıllık imzaladı

HA­LİL ÖZ­TÜRK


Ço­rum Be­le­di­yes­por trans­fer gö­rüş­me­le­rin­de or­ta sa­ha­ya Muğ­las­por’dan Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç ile iki yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı.


1994 Muğ­la do­ğum­lu Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç 2005 yı­lın­da Muğ­las­por’da baş­la­dı­ğı fut­bol ha­ya­tın­da 10 yıl for­ma giy­dik­ten son­ra bir yıl Eğir­dis­por bir yıl­da Di­dim Be­le­di­yes­por ta­kım­la­rın­da for­ma giy­dik­ten son­ra geç­ti­ği­miz se­zon Muğ­las­por’da ilk pro­fes­yo­nel söz­leş­me­yi im­za­la­dı.


İki se­zon­da Muğ­las­por ta­kı­mın­da 42 lig bir­de ku­pa ma­çı­na çı­kan Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç 3 gol at­tı. Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de ise 86 maç­ta 12 gol atan Kı­lıç ge­çen se­zon ye­di sa­rı ve üç­te kır­mı­zı kart gör­dü.


Ge­nel Kap­tan Meh­met Akif Tat­lı or­ta sa­ha­da mü­ca­de­le gü­cü yük­sek ve is­te­dik­le­ri bir fut­bol­cu­yu kad­ro­la­rı­na kat­tık­la­rı için mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ni­za­met­tin Emir­han Kı­lıç ise Ço­rum Be­le­di­yes­por’da şam­pi­yon­luk ya­şa­ma­ya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­ri mah­cup et­me­mek için elin­den ge­len mü­ca­de­le­yi ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

YORUM EKLE
YORUMLAR
sezer
sezer - 4 yıl Önce

Vasat hoca vasat transferler devam ediyor.Halen iyi transfer yapılmadı.Vasat

Sefer tok
Sefer tok - 4 yıl Önce

FUTBOLCU OĞUZHAN KARDEŞİM MAŞALLAH BAŞARISIZ BİR HOCAYI TEKRAR GETİRTTİN ŞİMDİDE MUĞLASPORDAN ARKADAŞIN FUTBOLCUYU GETİRTTİN NE GÜZEL İŞ YÖNETİMDE HOCA DA SSNA TESLİM OLMUŞ HAS GENEL KAPTAN AKİF İ UNUTTK ONUDA GETİRDİĞİNİ ARTIK TAKIM onbirini de YAPARSIN maçlarındaki dört gözle bekliyoruz inşAllah şampiyon oluruz yetti artık istiyoruz artık.

SIRADAKİ HABER