Özel İdare final için Amasya önünde

Özel İdare final için Amasya önünde

HA­RUN AK­KA­YA

To­kat’ta de­vam eden U 19 grup bi­rin­ci­li­ğin­de tem­sil­ci­miz İl Özel İda­re Genç­liks­por grup bi­rin­ci­li­ği için bu­gün Amas­ya Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. Gru­bun­da­ki ilk ma­çın­da Kı­rık­ka­le MKE Mü­him­mats­por önün­de 2-0 ga­lip ge­len İl Özel İda­res­por dü­nü bay geç­ti.


Dün gru­bun di­ğer iki ta­kı­mı­nın ma­çın­da Amas­ya Be­le­di­yes­por Kı­rık­ka­le MKE Mü­him­mats­por önün­de 1-0 ga­lip gel­di. İl Özel İda­res­por bu­gün sa­at 14’de grup bi­rin­ci­li­ği için Amas­ya Be­le­di­yes­por ile kar­şı­la­şa­cak. Tem­sil­ci­miz bu maç­tan be­ra­ber­lik­le bi­le bit­me­si ha­lin­de grup bi­rin­ci­si ola­rak ya­rın di­ğer gru­bun bi­rin­ci­si ile ya­rı fi­nal gru­bu­na yük­sel­mek için kar­şı­la­şa­cak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER