Sabah kuvvet akşam ise taktik

Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da fut­bol­cu­lar kuv­vet ça­lış­ma­sı ya­pa­rak, güç de­po­la­dı.

Sabah kuvvet akşam ise taktik

FA­TİH BAT­TAR
Ço­rum Be­le­di­yes­por'da ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da fut­bol­cu­lar kuv­vet ça­lış­ma­sı ya­pa­rak, güç de­po­la­dı.
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­na de­vam eden Ço­rum Be­le­di­yes­por dü­nü çift an­tren­man­la ge­çir­di. Sa­bah se­an­sın­da fut­bol­cu­lar fit­ness sa­lo­nun­da kuv­vet ça­lış­ma­sı yap­tı. Ye­ni trans­fer Em­rah Ka­ya ise ta­kım­dan ay­rı düz ko­şu yap­tı.
Ak­şam se­an­sın­da ise tüm fut­bol­cu­la­rın ka­tı­lı­mıy­la Tek­nik Di­rek­tör Fah­ret­tin Say­han yö­ne­ti­min­de ya­rı sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bu­gün ya­pa­ca­ğı çift an­tren­man­la ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nın ilk eta­bı­nı sür­dü­re­cek.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 11:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER