Sungurlu’nun konuðu Bafraspor

BAL temsilcimiz Sungurlu Belediyespor lig öncesi dördüncü hazırlık maçında yarın saat 16.30’da Sungurlu İlçe sahasında Bafraspor ile karşılaşacak. Sungurlu Belediyespor bu maçla ilk kez kendi taraftarı önüne çıkacak.

Sungurlu’nun konuðu Bafraspor

HA­RUN AK­KA­YA
Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de­ki tem­sil­ci­miz Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por lig ön­ce­si dör­dün­cü ha­zır­lık ma­çın­da ya­rın sa­ha­sın­da Baf­ras­por ile kar­şı­la­şa­cak.
Ye­ni se­zon ha­zır­lık­la­rı­nı Tek­nik Di­rek­tör Hü­se­yin Eğer yö­ne­ti­min­de Ço­rum’da sür­dü­ren Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bun­dan ön­ce üç ha­zır­lık ma­çı yap­tı. İlk ma­çın­da Ço­rum Be­le­di­yes­por ile te­sis­ler­de oy­na­dı ve ra­ki­bi­ne 2-1 mağ­lup olan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por ikin­ci ma­çın­da Hav­za Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan 3-1 ga­lip dö­ner­ken son maç­ta ise Göl­ba­şı Be­le­di­yes­por dep­las­ma­nın­dan 2-0’lık ga­li­bi­yet ile dön­dü.
Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por bu se­zon ken­di sa­ha ve se­yir­ci­si önün­de oy­na­ya­ca­ğı ilk ha­zır­lık ma­çın­da pa­zar gü­nü Baf­ras­por’u ko­nuk ede­cek, Sam­sun Sü­per Ama­tör Kü­me’de mü­ca­de­le ede­cek olan ra­ki­bi önün­de Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por hem ek­sik­le­ri­ni gör­mek hem­de fut­bol­cu­la­rın ta­kım uyu­nu ar­tır­ma­yı amaç­lı­yor,

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER