Yıldırım’dan Mesut Özil’e destek tişörtü

Yeni Malatyaspor formasını giyen Çorumlu futbolcu Murat Yıldırım hazırlık maçına çıkarken Mesut Özil’e destek tşörtü ile dünki Akşam Gazetesinde haber oldu

Yıldırım’dan Mesut Özil’e destek tişörtü

HARUN AKKAYA
Spor To­to Sü­per Lig ekip­le­rin­den Ye­ni Ma­lat­yas­por'da fut­bol­cu­lar, Spor To­to 1. Lig ta­kım­la­rın­dan Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep'le ya­pı­lan ha­zır­lık ma­çı­nın se­re­mo­ni­si­ne Me­sut Özil'in fo­toğ­ra­fı­nın bu­lun­du­ğu ti­şört­ler­le çık­tı.
Ye­ni Ma­lat­yas­por, se­zon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Ga­zi­şe­hir Ga­zi­an­tep ile Ye­ni Ma­lat­ya Sta­dı'nda kar­şı kar­şı­ya gel­di. Sa­rı-si­yah­lı fut­bol­cu­lar, kar­şı­laş­ma ön­ce­si se­re­mo­ni­de, ırk­çı ve ay­rım­cı sal­dı­rı­lar ne­de­niy­le Al­man­ya Mil­li Ta­kı­mı'nı bı­ra­kan Türk asıl­lı fut­bol­cu Me­sut Özil'e des­tek ver­di.
Fut­bol­cu­lar, Me­sut Özil'in fo­toğ­ra­fı­nın bu­lun­du­ğu ve "Se­nin­le­yiz. Irk­çı­lı­ğa ha­yır" ya­zı­lı ti­şört­le­ri giy­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER