DÜVENCİ BELEDİYESİ İHALE İLANI

Belediyemize ait olup aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Aracı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

MARKASI             MODELİ                  ŞASE NO                                HASAR DURUMU

JCB                          1994                       415963                                Çalışır Durumda

1-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile açık artırma şeklinde yapılacaktır.

2-İhale 15.03.2024 Tarihinde Saat 10.30’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlığımız Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale bu tarihte yapılamazsa 22.03.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

3-Satışa çıkarılan 1994 Model 415963 Şase nolu JCB Marka Kazıcı Yükleyici cinsi aracın Muhammen Bedeli KDV Hariç 497.000,00 TL(Dört yüz doksan yedi bin TL) olup, Geçici Teminatı ise en az 14.910,00 TL(On dört bin dokuz yüz on TL) dir.

4-İhaleye Katılacaklar;

a)Dilekçe, b)Adres Beyanı, c)Geçici Teminat Makbuzu, d)Tüzel olmaları halinde imza sirküsü,

e)Başkası adına ihaleye katılacak ise Vekâletnamelerini sunmaları şarttır.

5-İhaleye katılacakların %3 Geçici Teminatları ihale saatinden önce Belediyemiz Halk bankası Çorum Şubesi nezdinde bulunan TR15 0001 2009 3120 0007 0000 28 NOLU Hesabına yatırmaları zorunludur.

6-İhaleyi alan şahıs ihalenin yapıldığı gün yatırmış olduğu%3 lük geçici teminatı 3 gün içinde %6 ya çıkarttırarak Kesin Teminata çevirmek mecburiyetindedir. İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra Kesin teminat şahsa iade edilecektir.

7-Araçla ilgili tüm alım satım giderleri ve damga vergisi ve KDV alıcıya aittir.

8-İhaleyi alan şahıs ihaleyi aldıktan sonra ihaleden vazgeçerse Kesin Teminat iade edilmeyecektir.

9-İhaleyi alan şahıs ihale bedelini en geç ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemek zorundadır. Araç devir işlemleri ödeme işleminden sonra yapılacaktır. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa ihale iptal edilmiş sayılacaktır. Yine bu durumda şahsın Kesin Teminatı iade edilecektir.

10-İhale Belediye Encümenimiz huzurunda gerçekleşecek olup, Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakla veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir.                    

                                                                                                                       

#ilangovtr Basın No ILN01995592