İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olup, belediyeye bağlı çeltik işletmesince ekimi yapılan sazak çeltik arazileri kira bedeli hasat mevsimi sonunda çeltik olarak alınmak üzere 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi  gereğince  açık artırma usulü ile 1 (bir) yıllığına  kg. ihalesi ile kira müddeti 2024 yılı ekim dönemi hasat sonunda sona ermek üzere 18.04.2024 Perşembe günü saat : 14,00’da Belediye meclis salonunda belediye encümeni huzurunda çeltik karşılığı kiraya verilecektir.

2- Araziler düzenlenerek 17.348,00m2 ile 23.500m2 arasında değişen 22 parselden ibaret olup, her parsel için ayrı ayrı çeltik karşılığı kg. olarak ihale edilecektir. Artırımlar en az 1 kg. üzerinden teklif verilmek suretiyle olacaktır. İhaleye girebilmek için her bir parsel için 4.230,00TL geçici teminat  bedelinin yatırılması şart olup, bu meblağ ihaleyi müteakip %6 kati teminata çevrilecektir.İhaleye giren her şahıs en çok 2 (iki) parsel alabilecek olup, geçici teminatıda en çok 2 (iki) parsel için yatıracaktır.

3- İhaleye girebilmek için  Kargı veya Köylerine kayıtlı olup, çiftci olduğuna dair çiftçi belgesi alınacaktır.(Ziraat Odası veya İlçe Tarım Müdürlüğünden)

4- Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur. 04.04.2024

                                                                                  

#ilangovtr Basın No ILN02014748