İLAN

OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO              : 2020/201 Esas

KARAR NO         : 2023/970

DAVALILAR: SENEM ÇİFTGÜL, KENAN BÖREKÇİ

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacının davasının KABULÜ ile;

1-Dava konusu;

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 102 Ada 293 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 102 Ada 305 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 134 Ada 10 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 134 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 145 Ada 63 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 145 Ada 66 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 161 Ada 229 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 161 Ada 230 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 161 Ada 231 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 161 Ada 256 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 161 Ada 302 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 172 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 178 Ada 63 Parsel sayılı taşınmazın,

-Çorum İli Osmancık İlçesi Kargı Köyü 199 Ada 71 Parsel sayılı taşınmazın,

 SATIŞININ YAPILARAK ORTAKLIĞIN AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup; teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024

#ilangovtr Basın No ILN01980431