OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Karadonlu Mahallesi Fatih caddesi 35 A  ve 35 /D (Fırın ve satış bürosu toplam alanı 325 m2) adresinde bulunan 1(Bir) Adet işyeri, Belediye Encümenimizin 18.08.2023 Tarih ve 40 sayılı kararı ile 3 (üç) yıllığına kiraya  verilecektir.

1-İhale tarih ve saati                           : 05.09.2023 – 11:00

2-İhaleye ait Muhammen aylık bedel : KDV dahil  3.000,00 TL.(Üç bin Türk Lirası)

3-Geçici Teminat                               : 3.240,00 TL.(Üç bin iki yüz kırk Türk Lirası )

4-İhalede uygulanacak Usul              : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü

5-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ihale tarih ve saatine kadar görülebilir ve 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

Muzaffer YILDIRIM

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01880492