T.C.

ÇORUM İLİ

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

1. Mülkiyeti Alaca Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazların satışı yapılacaktır.

2.  İhaleye ait şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

3.  İhale, Alaca Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte ve 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4.  İhale artırım miktarı 5.000,00 TL üzerinden yapılacaktır.

5. Muammel bedel üzerinden %3 geçici teminat, ihale bedeli üzerinden ise %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.

6. İstenilen belgeler:

(Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname
e) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
f) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" vermek zorundadır.

7.  Satışı yapılacak taşınmazın

S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m2)

Cinsi

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

Açıklama

İhale Tarihi ve Saati

1

Denizhan Mahallesi

756

11

327,01

Arsa

253.432,75

7.602,98

İmar Alanı İçinde

4.12.2023

14:00

2

Denizhan Mahallesi

756

12

380,39

Arsa

294.802,25

8.844,07

İmar Alanı İçinde

4.12.2023

14:00

3

Denizhan Mahallesi

756

13

301,62

Arsa

233.755,50

7.012,67

İmar Alanı İçinde

4.12.2023

14:00

#ilangovtr Basın No ILN01936901