T.C
                                                                                                                                               SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN
                                                                                                                                                                (Milli Emlak Şefliği)
                                                                                                                                                                              İLAN
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra
No
Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine
Hissesi
Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 AKÇAKOYUNLU 164 13 1.148,61 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 70.000,00 17.500,00 25.04.2024 09:00
2 AKÇAKOYUNLU 111 78 10.285,84 TAM TARLA İMARSIZ 62.000,00 15.500,00 25.04.2024 09:15
3 AKÇAKOYUNLU 135 115 5.309,51 TAM TARLA İMARSIZ 55.000,00 13.750,00 25.04.2024 09:30
4 AKÇAKOYUNLU 167 3 1.311,19 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 80.000,00 20.000,00 25.04.2024 09:45
5 AKÇAKOYUNLU 158 4 3.811,31 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 230.000,00 57.500,00 25.04.2024 10:00
6 AKÇAKOYUNLU 101 53 4.151,82 TAM TARLA İMARSIZ 45.000,00 11.250,00 25.04.2024 10:15
7 AKÇAKOYUNLU 101 54 250,24 TAM TARLA İMARSIZ 4.000,00 1.000,00 25.04.2024 10:30
8 AKÇAKOYUNLU 135 86 791,40 TAM TARLA İMARSIZ 10.000,00 2.500,00 25.04.2024 10:45
9 AKÇAKOYUNLU 135 120 5.921,02 TAM TARLA İMARSIZ 60.000,00 15.000,00 25.04.2024 11:00
10 AKPINAR 150 9 3.073,66 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 420.000,00 105.000,00 25.04.2024 11:15
11 ALEMBEYLİ - 2301 276,21 TAM ARSA İMARSIZ 65.000,00 16.250,00 25.04.2024 11:30
12 ALEMBEYLİ - 2306 916,20 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 215.000,00 53.750,00 25.04.2024 11:45
13 BEŞDAM 170 111 1.231,87 TAM TARLA İMARSIZ 94.000,00 23.500,00 25.04.2024 13:15
14 BEŞDAM 170 112 2.447,87 TAM TARLA İMARSIZ 190.000,00 47.500,00 25.04.2024 13:30
15 BEYYURDU 126 422 55.992,81 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 279.000,00 69.750,00 25.04.2024 13:45
16 BEYYURDU 167 14 563,70 TAM ARSA İMARSIZ 75.000,00 18.750,00 25.04.2024 14:00
17 BOZTEPE - 2228 2.755,22 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 441.000,00 110.250,00 25.04.2024 14:15
18 BOZTEPE - 2229 303,01 TAM ARSA İMARSIZ 58.000,00 14.500,00 25.04.2024 14:30
19 BÜYÜKPOLATLI 213 51 5.753,19 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 162.000,00 40.500,00 25.04.2024 14:45
20 BÜYÜKPOLATLI 214 6 485,43 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 35.000,00 8.750,00 25.04.2024 15:00
21 BÜYÜKPOLATLI 214 9 864,49 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 55.000,00 13.750,00 25.04.2024 15:15
22 ÇAVUŞ 175 8 3.405,84 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 395.000,00 98.750,00 25.04.2024 15:30
23 DERTLİ - 620 1.648,06 TAM ARSA İMARSIZ 165.000,00 41.250,00 25.04.2024 15:45
24 DEREKIŞLA 116 29 2.035,87 TAM TARLA İMARSIZ 94.000,00 23.500,00 26.04.2024 09:00
25 DEREKIŞLA 116 30 7.370,51 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 332.000,00 83.000,00 26.04.2024 09:15
26 DEREKIŞLA 116 33 1.064,20 TAM TARLA İMARSIZ 49.000,00 12.250,00 26.04.2024 09:30
27 DEREKIŞLA 116 35 5.451,35 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 248.000,00 62.000,00 26.04.2024 09:45
28 DEREKIŞLA 120 22 5.843,44 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 275.000,00 68.750,00 26.04.2024 10:00
29 TURGUTLU - 1918 902,16 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 120.000,00 30.000,00 26.04.2024 10:15
30 TURGUTLU - 1947 2.494,44 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 250.000,00 62.500,00 26.04.2024 10:30
31 TURGUTLU - 1980 260,89 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 58.000,00 14.500,00 26.04.2024 10:45
32 TURGUTLU - 2091 317,89 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 96.000,00 24.000,00 26.04.2024 11:00
33 TURGUTLU - 2112 940,44 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 145.000,00 36.250,00 26.04.2024 11:15
34 KEMİKLİDERE 1135 12 407,25 TAM ARSA İMARLI
(Konut Alanı)
365.000,00 91.250,00 26.04.2024 11:30
35 KEMİKLİDERE 1135 13 419,11 TAM ARSA İMARLI
(Konut Alanı)
375.000,00 93.750,00 26.04.2024 11:45
36 İNEGAZİLİ - 4014 3.244,71 TAM TARLA İMARSIZ 245.000,00 61.250,00 26.04.2024 13:30
37 İNEGAZİLİ - 4015 3.856,85 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 290.000,00 72.500,00 26.04.2024 13:45
38 İNEGAZİLİ - 4287 3.812,00 TAM TARLA İMARSIZ 382.000,00 95.500,00 26.04.2024 14:00
39 İNEGAZİLİ - 4337 786,45 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 200.000,00 50.000,00 26.04.2024 14:15
40 İNEGAZİLİ - 4341 1.034,90 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 130.000,00 32.500,00 26.04.2024 14:30
41 İNEGAZİLİ - 4344 533,43 TAM TARLA İMARSIZ 55.000,00 13.750,00 26.04.2024 14:45
42 İNEGAZİLİ - 4289 4.587,56 TAM TARLA İMARSIZ 459.000,00 114.750,00 26.04.2024 15:00
43 İNEGAZİLİ - 4290 2.987,20 TAM TARLA İMARSIZ 299.000,00 74.750,00 26.04.2024 15:15
44 KALEDERE - ZAFER 128 486 2.357,63 TAM ARSA İMARLI
(Gelişme Konut Alanı)
265.000,00 66.250,00 26.04.2024 15:30
45 KÜÇÜKİNCESU 144 66 4.536,84 TAM HAM TOPRAK  İMARSIZ 522.000,00 130.500,00 26.04.2024 15:45
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
Sıra No Cinsi Tipi Adet Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Adli/İdari merciler tarafından Kaymakamlığımıza (Milli
Emlak Şefliği) teslim edilen
muhtelif çap, marka ve özellikleri haiz 19 adet Yivsiz Av Tüfeği
Muhtelif
Çap, Marka ve Özellikte Yivsiz Av Tüfeği
19 (on dokuz) adet Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Deposu 15.000,00 3.750,00 26.04.2024 16:00
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. Taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, taşınırlar 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM)
2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
4) Satışı yapılan taşınır malların ihale bedeli peşin ödenecektir. Taşınır mallar için ihalede oluşan satış bedeli üzerinden kanuni oranda K.D.V. tahsil edilecektir.
5) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatın Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. Taşınır ihalesine katılacakların, ayrıca av malzemeleri satıcılık (bayilik) izin belgesini de ibraz etmesi gerekmektedir.
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
7) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde, ihaleye konu taşınır mallar ise bulunduğu yerde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
8) İhaleye katılan istekliler, satışa çıkarılan taşınır malları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılır. Dolayısıyla taşınır malın evvelce vaki kusurlarından dolayı idaremizce sorumluluk kabul edilmez.
9) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr  veya  https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
İrtibat Tel: 0364 3118763
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02015922