TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ÖNEMİ

Türkiye'nin stratejik ve küresel önemi Batı dünyasınca bazen unutuluyor Rusya-Ukrayna Savaşı Türkiye'nin küresel önemini dünyaya hatırlattı.   Batı dünyası şimdi bunu tekrar görüyor, Türkiye de Batı dünyasına örnek olacak şekilde bu gerçeği ortaya koyuyor. Avrupa'yı derinden etkileyen   Rusya- Ukrayna  Savaşında bu açıklıkla ortaya çıkıyor. Bölgeyi olumsuz etkileyen savaşın sonlandırılması hususunda girişimlerde bulunan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.   Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye tarafları Antalya'da iki kez bir araya getirdi, krizi zor koşullarda iyi idare etti,  doğru hamleler yaptı ve yapıyor. Türkiye'nin tarafsız duruşu,  Ukrayna- Rusya arasında arabulucu olarak hareket etmesine uygun düşüyor.  Hangi devlet çatışma halindeki taraflar arasında arabuluculuk yapmak istiyorsa dengeli bir tutum takınması gereklidir. Türkiye bunu yapmayı başarmış iki tarafa da güven vermiştir. Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldiler karşılıklı fikir teatisinde bulundular.  Görüşmeler İstanbul'da devam etti, Türkiye dünyadaki olumlu imajını kuvvetlendirdi. 
Türkiye dışında bunu yapabilen başka ülke yoktur. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Türkiye'nin jeostratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum Orta Doğu'dan Suriye'deki savaşa, Afganistan'da, Balkanlar'da olmak üzere pek çok yerde kendisini göstermiştir.  Batı dünyasınca: Türkiye'nin stratejik konumu ve rolü ne yazık ki bazen unutuluyor. Rusya -Ukrayna'daki savaş bunu ortaya çıkardı. Ayrıca Türkiye'nin NATO'da üye olmasının ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymuş oldu.
Türkiye'nin diğer NATO ülkelerine kıyasla coğrafi olarak dünyanın riskli ve sorunlu bir yerinde olduğu göz önünde bulundurması gerekir. Bu nedenle: coğrafi olarak sınırlarında daha az sorun yaşayan diğer ülkelerin yaptığı gibi Türkiye'nin her zaman kurallara harfiyen uyması beklenemez. Türkiye'nin Atlantik İttifak'ı içinde coğrafi konumundan ötürü ayrıcalığa ihtiyacı olup,  bundan istifade edilmelidir. Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğü üzere bu, Batı ülkelerine de avantaj sağlamaktadır.
Enerji meselesinde Avrupa Devletleleri Rus gazına son derece bağımlı. Her ne kadar ABD enerji tedariki sözü verdi ise de.  ABD'den enerji arzı, Avrupa için Rusya'nınkinden çok daha maliyetlidir.  Bu şunu gösteriyor: Avrupa Birliği üye devletlerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığı büyük bir dezavantajdır. Ukrayna'nın buğdayına Avrupa'nın hatta Türkiye'nin de ihtiyacı bulunuyor. Rusya'nın da turizm açısından, sebze meyve ithalatı açısından Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Kısacası: bölgedeki her ülkenin birbirine ve özellikle barışa ihtiyacı vardır,  çünkü birbirlerini tamamlıyorlar.  Dünya için de bu durum söz konusu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün: "Yurtta barış dünyada barış" sözü bunu ortaya koyuyor.  Bizim inançlarımız da  barışı gerektiriyor: Zira "…Barışta büyük hayır ve bereket vardır" (Nisa suresi 4/128). Dünyanın kargaşadan kurtaracak olan formül budur. 

YORUM EKLE