İskilipli İbrahim Ethem Hazretleri -1-

İbrahim Ethem Gerçek oğlu 1303 Rumi yılında (1887) Çorum'un İskilip ilçesi Büyüktaş mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Efendi İskilip'in yerlilerinden Kadıağalar (Kadıoğlu) lakabıyla bilinen tanınmış bir ailenin mensubudur. Annesi Emine Hanım "Sülale-i Tahir edendir" Soyu Hz. Hüseyin'e dayanır.
Bu bahtiyar ana baba gördükleri bir rüyadan mülhem olarak çocuklarına İbrahim Ethem adını vermişlerdir.
İbrahim Ethem hazretleri Ahmet Efendi ve Emine hanımın en büyük çocuğudur. İbrahim Ethem hazretlerinin Zahide Leblebici, Zeynep Karaman, Mehmet Gerçek oğlu adlarında üç kardeşi vardır. Baba bir anne ayrı en küçük kardeşi ise Bekir Gerçek oğludur.
İbrahim Ethem hazretlerinin Şerife Hanım ile olan tek evliliğinden beş çocuğu olmuştur. İlk çocukları Cemalettin adında bir erkek çocuk olup küçük yaşta vefat eder. Bu ilk çocuklarından sonra Ubudiyye ve Meliha ismini verdikleri iki kızları olur. Daha sonra Ali Rıza ve Ahmet Burhaneddin adında iki oğulları dünyaya gelir. Bu dört çocuğu da halen hayattadır.
İbrahim Ethem hazretleri, daha çocukken kendisini Allah yoluna ve ibadete vermiş, veliliğe ermiştir. 4-5 yaşlarında iken namaz kılmaya başlamıştır. Çok genç yaşlarında devamlı bir manevi huzur içinde, ilahi aşkın sarhoşluğu ile mest ve müstağrak yaşadı. Bu hal namaz kılarken de devam ettiğinden " Ya rabbi. Bu hali benden namaz kılarken al, sonra tekrar iade et " derdi.
Efendi'nin bu mest hali validesini endişelendirir. Oğlunun deli olacağı düşüncesine kapılır. Annesinin bu düşüncelerini fark eden efendi hazretleri " oğlun deli değil veli olacak " diye içinden mukabele edermiş.
İBRAHİM EDHEM HAZRETLERİNİN 
TAHSİL HAYATI:
İbrahim Ethem hazretleri daha küçük yaşlarda ilme merak sarmıştır. Sekiz yaşındayken " Delahül Hayrat" adlı eseri okumaya başlamıştır. Eserin feyzinden cezbe haline geldiği görülürmüş.
Zahiri ve batini ilimleri bünyesinde toplayan İbrahim Ethem iyi bir medrese tahsili görerek şeri ilimleri, bir şeyhin terbiyesinden geçerek de manevi ilimleri tahsil etmiştir.
Efendi hazretleri medreseye devam ederek Müderris Mehmed efendi'den icazet alan, ledün ilmini şeriat ilmiyle birleştirerek " Zülcenaheyn " ( çift kanatlı olan) genç veli bu yolda kendilerinden faydalandığı Enbiya- Zade Mehmet Hilmi ve müderris Mehmet efendi gibi üstatlarına hayatları boyunca canı gönülden hizmet ve yardımdan geri durmamış, dua ve himmetlerini almıştır.
Gençliğinde Allaha olan aşkı ve ibadete olan düşkünlüğünden dolayı sürekli ibadet etmek isteyen ve geceleri uyumaktan şikâyet eden efendi hazretleri bu durumu şöyle anlatıyor; Ya rab, neden geceyi yarattın sanki? Uyumayıp hiç durmadan sana ibadet etseydik derdim.
Ancak medreseye başladıktan sonda, Kur'an la olan meşguliyeti neticesinde gecelerin yaratılmasının hikmetini anlamış ve bu düşüncesinden vazgeçerek Allah'ın her yaptığının hikmetli ve yerinde olduğunu teslim etmiş ve tevekkülünü derinleştirmiştir. Son zamanlarında bazen uyuklar oluşunu gençliğindeki bu hadise dolayısıyla kendisine ilahi bir işaret olduğunu belirtmiştir.
İskilip'te ve Kastamonu'da uzun yıllar medrese tahsili gören İbrahim Ethem, Cıncıllı Mehmet hocanın ders halkasında bulunmuştur.
İskilip'te Şeyh Ethem diye bilinen İbrahim Ethem hazretleri, Gümüşhaneli ve Seydişehirli gibi büyük veliler ile görüşmüş olan büyük mutasavvıf Fazlullah Rahime'den Mesnevi dersi almıştır.
İbrahim Ethem hazretleri, gençliğinde Mesnevi'yi okumayı çok istemiş, bunu kendisine okutacak ehil insanlar aramıştır. İbrahim Ethem hazretleri Allaha yalvararak " Ya rab. Eğer bana mesneviyi okutacak kimse kalmadı ise, sen öyle bir kimse yarat. Sen her şeye kadirsin allahım " diye dua eder.
Bu sıralarda İskilip'in mal müdürünün kayın pederi olan büyük mutasavvıf Fazlullah Rahimi hazretleri İskilip'e gelir. İskilip'te vakit namazlarını kıldığı Ulu caminin müezzinine :" oğlum buralarda sohbet yapılabilecek bir Allah dostu yokmu? " diye sorar. Müezzin efendi Fazlullah Rahimi'yi tanıdığı meşahıyla görüştürür. Efendi bunların yeme içme şeyhi olduğunu, kendisinin ise gönül ehli birisini aradığını söyler.
Müezzin efendi: " Buralarda İbrahim Ethem adında genç bir şeyh daha var. İsterseniz sizi onunla görüştüreyim " der.
Fazlullah Rahimi Hazretleri teklifi kabul eder. Müezzinle birlikte İbrahim Ethem hazretlerinin evine gelirler. Fazlullah Rahimi Hz. Kapı açılıp İbrahim Ethem efendiyi merdivenin başında görünce müezzine " ben aradığımı buldum " diyerek gitmesini işaret eder. Fazlullah Rahimi yukarı baka baka merdivenleri çıkar. Efendi ile karşı karşıya gelince onu tepeden tırnağa kadar süzer; iki elini sonuna kadar açarak " ohh işte ben böylesini arıyordum" diyerek Ethem efendiye muhabbet ile sarılır.
Bir süre konuşup görüştükten sonra Fazlullah Rahimi, Ethem efendiye " Ben sana Mesneviyi okutmaya memurum, yalnız bana asla itiraz etmeyeceksin, hiç bir izahıma mukabelede bulunmayacaksın." der. Efendi ne zamandır arzuladığı şeye kavuşmuştur. Memnuniyetle " tabi efendim " mukabelesinde bulunur.
Okumaya başlarlar. İlk başlarda Fazlullah Rahimi'nin beyitleri şerh ederken verdiği manalar, efendinin hiç içine sinmez. Hep itiraz edesi gelir, kendisini zor zabdeder. Fakat zaman geçtikçe bu manalara kalbi yatışır, ruhu alışır. Aradan altı ay geçer. Mesnevinin son kısımlarına yaklaşmışlardır. Bir gün mesnevinin anlaşılması zor bir beyit'in olduğu noktaya gelip dururlar. Ethem hz. bu beyit hakkında " efendim, buna şöyle bir mana verilebilir mi? " demesi ile birlikte Fazlullah Rahimi birden bire susar, öylece kalır ve daha sonra " tamam! Artık benim vazifem bitti! " der. Ethem efendinin "" aman efendim ben öyle demek istememiştim, beni bırakıp gitmeyin" gibi çabaları sonuç vermez. Mesnevi dersi nihayete erer.
Ayrılık vakti geldiğinde, Fazlullah Rahimi hz. Ethem efendiye şunları söyler: " oğlum ben bu asırda yaşamış beş büyük veli ile görüştüm. Beşincisi sensin. Sen zamanın feridi ( teki ) olacaksın. Tuttuğun bu yolun en yüksek mertebesine ulaşacaksın." İbrahim Ethem hazretleri bu müjdeyi daha önce rüyasında Gavs-ı Azam'dan da ( Abdulkadir Geylani'den ) almıştır.
Mesnevi zevkine eren İbrahim Ethem hazretleri, sohbetlerinde Mevlana'dan beyitleri okur ve açıklamasını yaparmış. Ayrıca efendi Farsça ve Arapça' yı iyi bilirmiş. (Sürecek)

YORUM EKLE