10
Mar 2018
Öğretilmiş/Öğrenilmiş Din Kartları...

Bugünkü meali ve unsurlarıyla Batının kendi içinde yaşadığı şiddetli din ve siyasal harpler akabinde muhtevasını ortaya koymaya başlayan, keskin çizgileriyle Fransız İhtilalinden sonra modern tanımlamasına kavuşan devlet; kilise-devlet-sermaye ...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
Sosyal Devlet Yanılgısı

Çok genel tabiriyle devlet, daha özel hususuyla modern devlet bugün dünya devletler manzumesinde en geçerli siyasi erk kumandasıdır. Devlet, 21. Yüzyılda bugünkü şekillenmiş biçimini Fransız İhtilali'nin kaos ve kanlı ortamından esinlenerek...

MAKALEYİ OKU
10
Mar 2018
İdraklere Giydirilen Deli Gömlekleri

Başlığın muhtevası Cemil Meriç'in izm'ler diye nitelediği, birbirine etki-tepki ekseninde zuhur eden bir takım küresel ideolojilerden ibarettir. Cemil  Meriç: ‘İzm'ler idraklere giydirilen deli gömlekleridir' derken;...

MAKALEYİ OKU