GÜNGÖRMÜŞLERLE SÖYLEŞİ-İSMET SARITEKİN

Kendinizi tanıtır mısınız?
İsmet Sarıtekin 1942 Çorum doğumluyum.

Hangi ilkokuldan mezunsunuz?
Tanyeri İlkokulu’ndan mezun oldum. İlkokul Baş Öğretmenimiz Mümtaz Gürkan sınıf öğretmenlerimiz Cezmi Kerman, Naile Ilışın, diğer sınıf öğretmenleri Sadi Leblebici ve soyadını hatırlamadığım Münevver Hocahanım’dı. Bizler ilkokul bitirme sınavlarında başarılı olanlar Tanyeri İlkokulu’ndan diploma almaya hak kazanırdık.

Sanat Okulu’nun orta kısmına nasıl başladınız?
Tanyeri İlkokulu’ndan sonra benden büyük abilerim, hâlâ oğlu, dayı oğlu gibi abilerim ile ailemin yönlendirmesi, meslek öğrenme hevesi ile sanat okuluna kayıt oldum. Fakir ailenin 4.’cü çocuğundan 3.’cüsü idim. Ekonomik sıkıntılar sanat okuluna yönlendirdi.

İz bırakan öğretmenlerinizden söz eder misiniz?
Sanat okulunda, Okul Müdürü Ahmet Kaya, Müdür Muavinimiz Lütfi Köksal Disiplinli, Türkçe ve Matematik derslerimize girerdi. Öğretmenlerimizi severek derslerimize çalışırdık.

Lise kısmına niçin devam ettiniz?
Sanat okulu devamında Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri olarak, bütün aile ve ebeveynler olarak benimsenirdi. Branşımız olacak ve el becerisi ile Alet ve Takım Tezgah Kullanma melekesi kazanıp bir şeyler yapabilecektim. Okulda izci kıyafeti giyerdim. Okulumu severek çalışır ve Milli Bayramlarda Boru, Trampet ve İzci olarak Erkek Sanat Enstitüsü öğrencileri ile Kız Enstitüsü öğrencileri refakatinde stadyuma Boru, Trampet, izcilerde gösteriler yaparak yerimizi alırdık. Okulumuzun diğer okullarla maçları günler önceden kaynana zırıltısı gibi marangoz arkadaşlar yaparak maçlara hazırlanırdık. Abi kardeş havasında maçlar yapardık.

Atölye dersleriniz nasıl geçiyordu?
Atölye dersleri öğleden önce ve öğleden sonra olurdu. Atölye girişindi önlük giyerdik. Öğretmenlerimizin yapacağımız iş planına göre Takımhaneden Eğe, Testere gibi kullanacağımız aletleri öğretmenlerimizin nezaretinde kullanırdık. Herkesin bir masada menğene ve çekmecesi olurdu. Bu büyük masa 4 köşesinde 4 menğene ve altlarında çekmece olan masa (tezgah) olur. Bütün işerimizi bu masa üstünde yapardık.

Hangi branşı seçtiniz? Niçin?
Ben Tesviye, Torna branşını seçtim. Bir şeyler yapmak, üretmek Tesviyeci ve Tornacı olmak beni cezbediyordu. Okulda Tesviye Atölyesi öğrencisi Pense, Kargaburnu, Çekiç, Sac Kesme Makası, Boru Anahtarı ile küp, kare ve üçgen geçme sınav sorusu olarak yaptık. Teknik Resim dersi ile beraber bu yapılan temrinler ölçüye göre yapılır. Atölye öğretmenlerimiz resimdeki ölçülere göre ve Yüzey Tesviye işlemleri kontrol edilir, not değerlendirmesini öğretmenlerimiz yapardı.

Tesviye atölyesinde Atölye Şefi İlhan Sezgin, Atölye Öğretmeni Nahit Batıbeki ve Memiş Avşar öğretmenlerimiz atölyede bize nezaret ederlerdi. Matkap, Torna, Freze gibi atölyede çalışma gerektiren işler sırası ile işlerin hangi tezgahta hangi işin neresi yapılacağını ölçülere göre tornada milin ebadı, yüzeyi torna kalemi ile talaş kaldırarark resimdeki ölçüye göre yaparız. Örneğin, matkap tezgahında matkap bileme ucunu 118 derece bilenirse matkap tezgahında delik işlemi soğutma suyu ile kolaylıkla delme işlemi yapılır.

Meslek dersleri öğretmenleriniz nasıldı?
Meslek derslerimize yine meslek öğretmenleri derse girerdi. Teknik Resim ve Meslek Resim dersine okul müdürümüz İsmail Çığrı girerdi. Resim derslerinin önemini bilerek çalışır pürdikkat Teknik Resim, Meslek Resim derslerini takip eder. Resmi okumaya çalışırdık. İsmail Çığrı müdürümüz Makina Parçası resmini kara tahtaya çok güzel çizer. Kesik çizgiler, görünmeyen çizgiler, delik ve havşalar, vidalar hepsi resimde görülür. Resmi okuyan bütün hatları görür. Ara kesit varsa, kesitlerin yeri bellidir. Atölyede yapacağımız ğarçanın önce teknik resmi çizilir, ölçülendirir. Nasıl bir malzemeden yapılacaksa, kullanılacak alet ve takımlar tesbit edilir. İşlem sırasına göre malzeme hazırlanır.

Teknik resim dersine evde hazırlıklı giderdik. Resim çizmek için Plançete, Tcetveli, 90 derece ve 45 derece Gönye, Pergel, ucu açılmış yumuşak kalem ve yumuşak silgi ile a4 resim kağıdı hazırlıklı olurduk. Resim derslerini severdik. Okul müdürümüz İsmail Çığrı sınıftaki herkesi tanırdı bizlere ismen hitab ederdi.

Meslek Teknoloji ve Genel Teknoloji dersine Nahit Batıbeki öğretmenimiz branş dersi verirdi. Atölyede kullandığımız takımlar testere, matkap, çekiç, keski, tornavida, eğe, pense gibi takımlar atölyede kullandığımız, temrinde kullanacağımız aletlerdir. Teknik resme göre yapacağımız temrindeki matkapla delik delinip vida açılacak ve delik uç tarafına havşa açılacak delik çapı ve vida açılacak hepsi öğretmenimizin nezaretinde yapacağımız işlemlerdir. Meslek Teknoloji bizim öğrencilik hayatımızda okulda yapılan işlerdir. Torna tezgahında yapılacak işleri kapsar. Genel Teknolji dersi hayatın her kademesinde kitaplarımız ve yabancı teknoloji ile yeni tezgahlar ve yeni uygulanan teknik gelişmeleri kapsamaktadır. Öğretmenlerimiz bizlere yeni uygulanan aletlerin teknolojisini kullanılması konusunda bizlere açıklayıcı bilgiler verecektir. Meslek derslerimizden Mekanik ismiyle (4) kitabı kapsıyor. Statik, Dinamik, Sinematik ve cisimlerin dayanımı (sığma) Ali Natur öğretmenimiz 4 kitabı kapsayan Mekanik dersini yılların deneyimi ile ezbarlemiş her sorumuza önceden değerlendirip cevabını hazırlamış bilge hocamızdır. Dördüncü sınıfta yarıdan çoğumuz Mekanikden ikmale kaldık. Şu anda Güngörmüşler dediğimiz arkadaşlardan ben, Bahri Balcı, Bahri Alkan, Ahmet Çıtak arkadaşlarımızla ikmale kaldık. Benim yakın komşum Ahmet Çıtak’la kütüphanede erken gelip masa kapardık, masada beraber çalışırdık. Parkda elektrik lambası altında soru, cevap çalışırdık. Mekanik dersine kopyalık hazırlayıp dolayısı ile öğrenmiş olurduk. Güngörmüşler’deki arkadaşların bazıları Tanyeri Okulu ve mahalle arkadaşlığına dayanır. Örneğin ben İsmet Sarıtekin, Bahri Balcı, Ahmet Çıtak ile Bahri Alkan arkadaşımızı okul çıkışında abisinin dükkanına bırakır. Biz üçümüz aynı güzergahta olan evlerimize dağılırız. Mekanik dersi prensipli, yoğun, günlük çalışmamızı gerektiren, mekanik dersi başlı başına sıkı çalışmamızı gerektirirdi. Ali Natur öğretmenimizden çoğumuz gibi bende dayak yedim. Şimdi Allah razı olsun diyorum. Bizleri eğitip hayata hazırladı. Ben sanat okulunda da kütüphanede, belediyenin altında şimdiki havuzlu parkın karşısında sağdaki ilk oda rahmetli Eşref Ertekin’in kütüphane müdürü olduğu yıllardan kitap okuma alışkanlığı kazandık.

Kültür dersi öğretmenlerinizden sizi etkileyenler kimlerdi?
Kültür derslerimize okulumuzun devamlı öğretmeni Kimya Öğretmeni Güzide Kasapoğlu dışında diğer öğretmenler kısa süreli avukatlar, muhasebeciler aradan 60 yıla yakın geçti hafızamda kalanları bildireyim.

Matemtik dersimize, Okul Müdürü Muavini Lütfi Köksal, öğretmenimiz displinli sinemaya gidenleri ve kahvede langırt (Masa topu) oynayanları yakalar, ertesi gün okulda ifadeler alınırdı. Sabah okula gidince ABD imalatı süt tozu pişirilip birer bardak içerdik. Lütfi Köksal öğretmenimiz Türkçe ve Matematik dersine dayak yememek için çalışırdık. Bu arada bende pul koleksiyonu merakı ile damgalı pul topladım. Atatürk serisi, 5 kr ve 20 krş’luk vilayet serisi pul yaptım. Daha ileriki yıllarda sigara koleksiyonu, para koleksiyonu, babamın vefatında cüzdanından çıkan kirtişli bir kuruş, on para ve metal paralarla para koleksiyonum var. 1967 tarihli Çorumspor pulu ve 1982 tarihli Çorum Festival sigarası koleksiyonumda mevcuttur.

Kültür derslerimize Kimya Öğretmenimiz Güzide Kasapoğlu kimya elementleri ezberleyip kopyalık hazırlardık. Genellikle anfi dersanesinde deneyler yapardık. Bu arada mum ve kipritle ellerimiz yanardı. Hukuk dersimize Avukar Erdal Eralp, Asaf Uz, Cahit Angın, Fevzi Bilan boş zamanlarda derse girerdi. Sağlık Bilgisi öğretmenimizin isminin hatırlayamadım. Öğretmennimiz İlhan Erdemli en sevdiğimiz ders en çok sevdiğim kültür derslerinden Coğrafya dersi, Türkiye Coğrafyası yüzel şekilleri dağlar, göller, ırmaklar ekonomik zenginliklerimiz kapsamıştır.
Ders öğretmenimiz İlhan Erdemli öğretmenimiz alçı kabartma Türkiye haritasını kütüphanede görmüştüm ve ilgimi çekmişti. Bugün halen Kızılırmak, Ağrı Dağı, Uludağ’ın uzunluk ve yüksekliğini kaç metre olduklarını beynimize nakşetmişiz. Ekonomik zenginliklerimiz hafızamıza kaydetmişiz.

Mezun olunca ne hissettiniz?
Okul hayatı ile dışardaki hayat çok farklı idi işyerinde çalışmak hayata atılmak birşeyler üretmek, imalat ve karşılığında ekonomik gelir hayatımızı düzene koymalıyız.

Yüksek tahsile devam ettiniz mi?
Yüksek tahsile devam edemedim. Ailemin gelir düzeyi iyi değildi. Kısa yoldan hayata atılıp daileme ekonomik destek olamlıydım. Sanat okulunda 3 ay tatilde, şimdiki fuar alanı olan yer fidanlıktı. Bizler önce ot yolmaya da sonrada şeftali fidanları aşılamaya giderdik. Şimdi bile bağı olan arkadaşlara aşı yapmayı öğrettim. Bize göz aşısı yapmayı bahçıvanlar öğretti. Hayatın zorluklarını yaşadık.

Meslek hayatına ilk kez nerede başladınız?
Okul bitince Tesviye Torna diploması ile Kırıkkale MKE’ye mühimmat fabrikası imalar tornacısı olarak işe başladım. Bir sene Makina Kimya Endüsrtisi Mühimmat Fabrikası’nde imalat tornacısı olmak ilgimi çekmedi ve ayrıldım.

Branşınızla ilgili neler yaptınız?
Teknisyen Astsb Okulu’nu Balıkesir’e imtihanla kazandım ve Balıkesir Ord.Ok.Tek.Astsb Okulu Mühimmat sürveyan olarak ve Mühimmat İmha Uzamnı Okulu’nu başarı ile bitirdim. Meslek hayatına Yahşiyan Mühimmat Deposu, Samsun 56 P. Alayı Kars Mekanize Tuğ. Mühimmat Saymanlığı görevi, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Daire, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale Kalite Kontrol Ekip Müdürlüğü, Mühimmat Fabrikası Mermi Kalite Kontrol görevini 8 yıl başarı ile ifa ettim. Daha sonra Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Şube Mühimmat Kısım Astsb. görevimin sonunda 1990’da kendi isteğimle emekli oldum. Çorum’da kendime ait fotokopi ve adliye ile ilgili basılı kağıt ve sigara bayiliği yaptım. Hac ve umre fotokopi işlemlerini ücretsiz yaptım. Adliye şimdiki yerine taşınınca, bende Bakkalr Bayiler Denetleme Kurulu Başkanlığı’mdan ayrılarak işyerimi 12 sene sonra bıraktım.

Meslek hayatınızda unutamadığınız olay var mı?
Meslek hayatımda Mühimmat İmha Uzmanı olarak görevler yaptım. Çok enteresan patlayıcılar ve bombalarla çalıştım. Şu an ifşa edemiyorum. Patlamaların etkisi ile yıllardır işitme kaybı tedavisi görüyorum.

Ne zaman emekli oldunuz?
Emekli olup 1990 yılında Çorum memleketime yerleştim. Sağlık problemlerimizden kalan zaman bizlere Tıkının Kahve’de anılarımızı anlatıp hoş vakit geçiyoruz.

Güngörmüşler Grubu’na nasıl girdiniz?
Güngörmüşler Grubu benim Tanyeri okul arkadaşlığı ve sanat okulu ile mahalle arkadaşlığı ekibimizle emekli arkadaşlar 2001 yılında Bahri Balcı, İsmet Srıtekin, Bahri Alkan, Ahmet Çıtak, İbrahim Demirci (Tıkı) ve Mehmet Hıra arkadaşlarla Tıkının Kahve’de buluştuk. Okul arkadaşlığı anılarımı anlatmak ve market ziyaretlerinde indirimli, ucuzluk yapan firmalar arkadaşlar arasında alışveriş önceliği yapardık. 

Güngörmüşler Kulübü nasıl çalışıyor? Neler yapıyorlar?
Güngörmüşer 6-7 kişi toplanıp Tıkının Kahve’de zamanla bugünlere geldik. Pazar hariç her gün ikindi namazı sonunda Tıkının Kahve’de öncelik sırasına göre oturulu. Ekibin ismi ve başkanımız oybirliği ile seçilir. Ekibin adı Güngörmüşler ve başkanımız Bahri Balcı olarak seçtik. Yazılı olmayan kurallarımız vardır.
İlice Bağları’nda arkadaşlarla Güveç yaptık. Rahmetli Raşit Haboğlu Eski Ekin Bağ Evi’nde sazlı, sözlü fırında kebap ziyafeti ve bir başka gün yaşmaklı mantı ziyafeti, Raşit Abi’nin bağ evine ekip olarak misafir olduk. Raşit Abimiz yemekleri nasıl yapıldığını hem tarif eder, hem yapabilir. Bir gün sanat okulu yolu İnönü Caddesi Orman Dairesi karşısı, tarladan (o zaman Cavit Kolağası Oteli yoktu) çamurda ayakkabı topukları kalırdı. Rasataneden okula zor giderdik. Bunun üzerine size Çarık alıyım dedi. Bulamadılar bana İskilip mes alıp getirdi. Bende her kışın dua ederek mesleri giyerdim. Cavit Kolağası’na da Bahri Balcı İskilip Mesi getirdi. Bağ yemeklerimiz çoğunlukla Bahri Alkan’ın Ayarık Bağı’na misafir olurduk. Bazen Çorum Beşlisi, bazen güveç olurdu. Bahri Alkan arkadaşımızda birlik ve beraberlik içinde dualarla ho vakit geçirirdik. Ayhan Çöplü abimiz Eskiekin Değirmeni’nde ekip olarak misafir olduk.

Bir marka olarak adınıza lokal açılmasını nasıl karşılıyorsunuz?
Çorum Belediye Başkanımız Güngörmüşler adına lokal açılışı yaptı. Bizde kuşaklar arası irtibatı sağlıyacağız.
Bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum:

Sayın Çorum Belediye Başkanımız. Güngörmüşler ekibi olarak bizler; 70 ve 80’li yaş grubu olarak hayatı iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla ülkemizin değişik kademelerinde başka başka vilayetlerde makam ve mevkilerde hayatımızı yaşadık. Bu arada çocuklarımızın geleceğini, istikballerini hazırlarken isabetli yönlendirme yaparak ülkemize ihtiyaç duyulan inançla, birlik, beraberlik ruhuyla çalışarak gelecek kuşaklara örnek evlatlar yetiştireceğiz.
Belediye Başkanım, Güngörmüşler ekibi mensubu olarak İsmet Sarıtekin adına bizlere lokal hizmeti vererek genç kuşaklarla tanışıp buluşarak örenk birlikteliğinizi nasıl yardımcı olacağımız adına bizlere önemli sorumluluklar yüklüyorsunuz. İlginize teşekkür eder, sorumluluğumuzun bilincinde olup haftanın belirli gün ve zamanda kararlaştırıp olumlu çalaışma yaparak birlikteliği sağlıyacağız kanaatindeyim.

Sayın Belediye Başkanım ve bu çalaışmaları değerlendiren arkadaşımız Ethem Erkoç’a da ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.
Bizlerin eğitiminde emeği geçen rahmetli öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret dileriz. 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Cengiz önsöz
Cengiz önsöz - 2 yıl Önce

O yılları bende yasadım İsmet arkadaşımın anlattğı her şey doğru.Esas olan bir şey var o günkü ruh ile bugünkü ruh aynı değil. Bizler 2. dünya harbi sonuçlar sonrası cocuklarıyız.Bahsedilen öğretmenlerimizin hepsi çok iyi insanlardı. Sevgili İsmet hatıralarıma su serpti hele o fidanlık çalışmaları.....
AĞZINA SAĞLIK.