Prof. Dr. Özcan Güngör

Tüm Makaleleri

Prof. Dr. Özcan Güngör

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı

Afet Zamanlarında Dini Aktörlerin Toplumda Etkili Olma Yolları

“Afet zamanlarında, ahlaki davranış, dua ve ibadetler Müslümanların iyiliği, neslinin selameti, milletinin bereketi ve devletinin devamı için kritiktir.”