Abdülkadir Geylani ve Kadirilik - 3

Kadiriliğin beş temel kuralı vardır:
1. Himmeti yüceltmek: Himmetini yükseltenin Allah derecesini yükseltir.
2. Haramdan sakınmak: Haramlardan sakınan kimseyi Allah korur.
3. Hizmeti güzelleştirmek: Hizmeti güzelleştiren derviş, keramet sahibi olur.
4. Azmi artırmak: Azmini artıran kimsenin hidayeti sürekli olur.
5. Nimete saygı göstermek: Nimete saygı gösteren kişi ona şükreder. Şükredenin de nimeti artar.
Abdülkadir Geylani, mütevazı idi.
Biri ona sordu:
-Niçin üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz? 
Şöyle cevap
-Niçin konsun ki?... Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahretin balı…
Yine bir gün abdest alıyordu. Uçan bir kuş, üzerine kirli suyunu bıraktı. Farkına vardı, başını kaldırıp kuşa doğru baktı. Kuş, ölü olarak yere düştü. Hazret, bu ölüme çok üzüldü. Elbisesini çıkartıp kuşun kirlettiği yeri yıkadı. Sonra o elbiseyi sattırarak parasını fakirlere dağıttı ve şöyle dedi:
“Bu sadaka, o ölen kuşun diyetidir.”
Şeytanın karakterini iyi bilirdi:
Başından geçen bir olayı şöyle anlatmıştı:
“Gözüme büyük nura benzer bir şey göründü. Ufuk, onunla doldu. Sona ondan bir suret peyda olur gibi oldu ve bana şöyle dedi:
-Ey Abdülkadir, ben senin Rabb’inim. Haramları senin için helal kıldım.
Onun şeytan olduğunu derhal anladım. Bu sözlerinden onu tanıdım ve seslendim:
-Çekil ey mel’un. Bana nur diye gösterdiğin şey, zulmetin ta kendisidir. O suret ise dumandan başka bir şey değildir.
Bunun üzerine bana şöyle dedi:
-Rabbın hikmeti sayesinde, elde ettiğin ilimle benden kurtuldun. Menzillerdeki inceliklere aşina olman da sana yardım etti. Halbuki ben, bu gibi hallerle yetmiş kadar dervişi yoldan çıkarttım.
Bunun üzerine şöyle dedim:
-Bu, Allah’ın fazlı ve lutfudur. Dilediğine verir.
Abdülkadir Geylani’ye bu olayı anlattığında sordular:
-Onun şeytan olduğunu nasıl anladın?
Şöyle cevap verdi:
-Sana haramları helal kıldım demesinden. Zira Allah, hiçbir zaman haramları helal kılacak bir hüküm koymamıştır.
Ebü’l-Feth Herevi anlatıyor:
“Şeyh Abdülkadir Geylani hazretlerinin kırk yıl hizmetinde bulundum. Hep onu, yatsı abdestiyle sabah namazını kılar gördüm. Abdesti bozulduğunda yenilerdi. Sonra yeni abdestle iki rekat namaz kılardı.”
Abdülkadir Geylani hazretlerinin yolu:
Onun yolu şöyleydi:
1.Söz ve amel (davranış) birbirini tutmalı, bir biriyle uyumlu olmalı.
2.Zaman, hatta alınıp verilen tek nefes bile boşa değil, bir şeye harcanmalı.
3.İhlas ve teslimiyet yolu seçilmeli.
4.Kalbe gelen varidat da dahil, her söz ve iş Kitap ve Sünnete uygun olmalı.
5.Allah ile tam bir sübut bulup daima hemhal olmalı.

YORUM EKLE