Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2023 yılı Hastane Konseyi toplantı gerçekleştirildi.

Çağın sinsi hastalığı KOAH Çağın sinsi hastalığı KOAH

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir başkanlığında toplanan konseyde, hastanede yapılan iyileştirme çalışmaları, hayata geçirilen projeler, yeni açılan birimler ve projelendirilen hizmetler konuşuldu.

Ayrıca hastanede hizmet kalitesini iyileştirmek adına öz değerlendirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşılırken, bu kapsamda toplantı sonunda yıl içerisinde en fazla nitelikli ameliyat yapan kliniklere, en fazla nitelikli ameliyat yapan hekimlere, özellikli hizmet yürüten hekimlerin yanı sıra sağlık hizmeti sunumunda sorumluluk alarak kaliteyi arttırma konusunda özveride bulunduğu değerlendirilen Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Prof. Dr. Engin Şenel, Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, Prof. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Prof. Dr. Nihal Aydemir, Prof. Dr. Ümit Görkem, Prof. Dr. M. Murat Baykam, Doç. Dr. Abdulkerim Yıldız, Doç. Dr. Derya Köseoğlu, Doç. Dr. Hüseyin Köseoğlu, Doç. Dr. Murat Çalbıyık, Doç. Dr. İbrahim Karadağ, Doç. Dr. Murat Kendirci, Doç. Dr. Tayfun Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Boyacı, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Türkmen, Uzm. Dr. Bekir Tunç, Uzm. Dr. M. Cemil Kılınç, Uzm. Dr. Ahmet Öztürk ve Uzm. Dr. Merve Konal’a ‘teşekkür belgesini’ Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir takdim etti.

Zehir tüm hekimleri imkan ve tıbbi cihaz açısından desteklenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.