S.S. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, 13 kiremit ve 4 tuğla fabrikası ile 2023 üretim sezonuna başladıklarını belirtti.

Kartal, deprem bölgesi başta olmak üzere ülkenin kaliteli yapı stoğunun tuğla kiremit ürünlerle sağlanacağını vurguladı. 

Çorum’da toprak sanayi sektörü üretim sezonunun açılmasının ekonomik ve sosyal olarak büyük önem arz ettiğini ifade eden Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, üretim süreçlerinde tüm sanayicilere, sektör paydaşlarına ve çalışanlara hayırlı bir üretim sezonu diledi.

‘SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ’
Türkiye’de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkili olduğu 11 ilde depremin ilk gününden itibaren devlet ve milletin yanında olma bilinci ve sorumluluğu ile hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirten Kartal, “Gerçekleşen afetin ardından depremde hasar gören şehirlerin yeniden ihyası ve inşası ile vatandaşlarımızın yarasının hızlıca sarılacağı çalışmalardaki sorumluluğumuzun sektör olarak bilincindeyiz. Bu bağlamda yapı stoku ve yapı kalitesinin önemine dikkat çekmek isterim. Tuğla ve kiremit ürünlerin çatı ve duvarda kullanımları doğal afetlerde binaya sağlıklı ve güvenli yapı özelliği kazandırdığını hatırlatmak gereklidir. Yaşanan elim deprem faciasının yanında özellikle metal ve bitümlü çatıların rüzgara karşı dirençsizliğine de şahit olduk. Birçok bölgede uçan, taşıyıcı sistemi ile birlikte veya kaplama çatı malzemelerinin binadan tamamen ayrıldığını üzülerek izledik. Yapı malzemelerinin deprem, fırtına, aşırı yağışlar gibi doğal afetlerde görevini yerine getirmesi gerekliliğini tecrübe ettiğimizi üzülerek ifade etmek isterim. Bunula birlikte deprem faciasının sonrasında enkazların kaldırılması süreçlerinde sağlığa zararlı tozların oluşma riskinin sebebinin sağlıklı ve doğal olmayan yapı malzemelerinin kullanımından kaynaklandığı gerçeğini de ifade etmek yerinde olacaktır. 

‘TÜRKİYE’DE KİREMİT ÜRETİMİNİN YARISI ÇORUM’DA YAPILIYOR’
Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen deprem faciasının yaralarının sarılması ve bölgenin ihya ve inşasında Çorum Toprak Sanayicileri olarak tuğla ve kiremit tedariğinde bölgeye en yakın üretim bölgesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye kiremit üretiminin büyük bir kısmını üreten ilimiz kapasite olarak düşünüldüğünde toplam kiremit üretiminin yarısını yapmaktadır. Bu bağlamda deprem bölgesinde kullanılacak tuğla-kiremit ürünlerini tedarik etmek için yoğun bir çalışma yapacağız. 

Çorum'da bu yollar iki gün trafiğe kapatıldı Çorum'da bu yollar iki gün trafiğe kapatıldı

‘DEPREM BÖLGESİNİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK GÜCE SAHİBİZ’
İlimiz bölgede kullanılacak kiremit ürünlerini karşılayacak kapasite ve güce sahiptir. Bölgede yapılacak kaliteli ve güvenli konut inşaat çalışmalarda yoğun olarak tuğla ve kiremit kullanımı olacaktır. Bu durum Çorum toprak sanayi sektörünün ilimiz ve ülkemiz açısından önemini unutmamamız gerektiğini tekrar göstermektedir.
Bölgemizde üretim, emek yoğun ve mevsimlik olarak yapılmaktadır. Son yıllarda üretimde işgücü bulamama nedeni ile kapasite kullanımlarımız düşmektedir. Mevsimlik olarak çalışan işletmelerimizde çalışan işgücüne ihtiyacımız günden güne artmakta ve yetişmiş kalifiye iş gücüne erişimimiz zorlaşmaktadır. Ayrıca bölgemizde hammadde açısından kiremit imalinde kullanılan hammaddelerin varlığı üreticilerin kümelenmesinin sebebidir. Fakat yakın geçmişte ilimiz hammadde kaynakları birçok nedenle kullanılamamış ve kullanılması açısından taleplerimiz projelerimiz karşılık bulmamıştır. Teknolojik sektörler arasında sayılmayan toprak sanayinin can güvenliği, sağlık yani dolayısı ile yaşam için ne kadar önemli olduğu ve desteklenmesi gereken sektörlerin başında olduğu söylemimizin artık daha fazla dikkate alınması için bu yıl daha fazla çaba göstereceğimizi ifade etmek isterim.
Bizler sağlıklı ve güvenli yapılar için yapı malzemesi üretmekteyiz. Üretim maliyetlerinde, enerji giderlerinde artış, istihdama ulaşma zorluğu, hammadde kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanılması gibi konularda sektörümüzün desteklenmesi bizlerin gücüne güç katacaktır. Toprak sanayicilerimize bir kez daha hayırlı bir üretim sezonu temenni ediyor; çalışan, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarımıza kolaylıklar diliyorum.” (Haber Merkezi)