TÜGVA’dan resim sergisi

Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı(TÜG­VA) Ço­rum İl Tem­sil­ci­li­ği Hür­ri­yet Mey­da­nı PTT bi­na­sı önün­de re­sim ser­gi­si aç­tı.

TÜGVA’dan resim sergisi

FA­TİH BAT­TAR
Tür­ki­ye Genç­lik Vak­fı(TÜG­VA) Ço­rum İl Tem­sil­ci­li­ği Hür­ri­yet Mey­da­nı PTT bi­na­sı önün­de re­sim ser­gi­si aç­tı.
Ser­gi’yi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, AK Par­ti Ço­rum es­ki mil­let­ve­ki­li Lüt­fi­ye İlk­sen Ce­ri­toğ­lu Kurt ge­ze­rek se­gi ha­kın­da bil­gi al­dı. 
Va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği ser­gi­de, TÜG­VA üye­le­ri re­sim­ler ile il­gi­li va­tan­daş­la­ra bil­gi ver­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER