Başkan Ateş’e başarı plaketi

İç Ana­do­lu Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği En­cü­men üye­li­ği gö­re­vi­ni üç dö­nem­dir yü­rü­ten Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş’e, İç Ana­do­lu Be­le­di­ye­ler Bir­li­ğin­ce ba­şa­rı pla­ke­ti tak­dim edil­di. 

Başkan Ateş’e başarı plaketi

İç Ana­do­lu Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği En­cü­men üye­li­ği gö­re­vi­ni üç dö­nem­dir yü­rü­ten Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş’e, İç Ana­do­lu Be­le­di­ye­ler Bir­li­ğin­ce ba­şa­rı pla­ke­ti tak­dim edil­di. 
Pla­ket tak­di­min­de kı­sa bir açık­la­ma ya­pan Oğuz­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Or­han Ateş, ''Bu pla­ke­ti An­ka­ra Ye­ni Ma­hal­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı, İç Ana­do­lu Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Sa­yın Fet­hi Ya­şar baş­ka­nı­mı­zın elin­den al­mak be­nim için bir onur­dur. Oğuz­lar hal­kı adı­na bu ödül için te­şek­kür ede­rim” de­di. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER