‘Sağlık çalışanları meslekten soğuyor’

Sağlık-Sen tarafından yapılan ‘Sağlık Çalışanları Araştırması’nı sonuçlarını değerlendiren Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanlarının meslekten soğuduğunun anlaşıldığını söyledi.

‘Sağlık çalışanları meslekten soğuyor’

Sağlık-Sen tarafından yapılan ‘Sağlık Çalışanları Araştırması’nı sonuçlarını değerlendiren Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, sağlık çalışanlarının meslekten soğuduğunun anlaşıldığını söyledi.

Araştırma neticesinde, sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını, alım gücünün düştüğünü, stres ve tükenmişlik hissi yaşamaya başladığını belirten Saatcı, sağlık çalışanları açısından alarm zillerinin çaldığını vurguladı.

Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının kişisel, sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Saatcı, “Oysa sağlıkla iştigal edenlerin yani görevi hayat kurtarmak olan sağlık çalışanlarının tam tersi bir duruma sahip olmaları gerekmektedir. Pandemiyle birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekir. Çalışanların yüzde 75’i önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret almaktadır. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzerindedir.” dedi.

Sağlık çalışanlarının en büyük sorununun adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu dile getiren Saatcı, “Sağlık çalışanlarına can suyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi, adaletli ve yeterli bulmayanların oranı yüzde 98,2. Buradan soruyoruz; çalışanların neredeyse tamamının memnun olmadığı bir sistemi ayakta tutmak mümkün mü? Araştırma, döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını, bu yönüyle bir defa daha teyit etmiştir. Bu sistem, sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir. Ekonomik kaygı taşıyan bir kimsenin, işine motive olmasını ne kadar bekleyebilirsiniz? Yani işini hakkıyla yapmasına rağmen, hak ettiği ücreti alamayan bir kimseden, iş verimliliği, motivasyon, çalışma barışı ve huzuru konularında ne bekleyebilirsiniz?  Sonuç ortada. Başta ekonomi olmak üzere araştırmamızla ortaya konan pek çok sorun nedeniyle sağlık çalışanları kutsal mesleklerinden soğuyor.” dedi.

Yaşanan sorunlardan dolayı sağlık çalışanlarının istifayı düşündüğünü vurgulayan Saatcı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Araştırmamıza göre, sağlık çalışanlarının yüzde 27’si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor. Sağlık çalışanları yaşanan sorunlarla birlikte ruhsal olarak da sarsılıyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80’inin üzerinde. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91’in üstünde. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4. İşte vahim tablo ortadadır.

Sağlık çalışanlarının sorunları görmezden gelinmemeli. Sağlık-Sen olarak biz sahada bu ve benzer tablonun tanığıyız. Mücadelemiz, bu tablonun çok geç olmadan ters yüz edilmesi içindir. Bu sorunların ortadan kalkması, sağlık çalışanlarının yüzlerinin gülmesi mümkün. Yeter ki kararlı irade ortaya konsun. Sayın Bakan’a ziyaretimizde bu hususları bizzat aktardık. Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların, sorunlarının çözümünü zamana yaymak da işin doğasına aykırıdır.” 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER