CHP Genel Merkezi, belediyelere gönderdiği genelgeyle, ihalelerin şeffaf şekilde internetten açıklanması, belediye hizmetlerinde şatafat ve aşırılıktan kaçınılması, taşıt kullanımı, belediye şirketleri ve kadrolarına yapılacak atamalar ve işe alımlarda kişiye özel ilanlar yapılmaması konularında uyarıda bulundu.

BELEDİYELER "KAYIRMACILIK" KONUSUNDA UYARILDI

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla CHP'li belediyelere, "Kayırmacılık, Şatafat ve İsrafla Mücadele" genelgesi gönderildi.

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücrete zam mı geliyor? Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücrete zam mı geliyor?

UYGULAMAYA GEÇİLMESİ İSTENİLDİ

Genelgede, kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele hedefiyle, "Belediye Kaynaklarının Etkin Kullanımına Yönelik İlkeler"in benimsenerek uygulamaya geçirilmesinin önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede ise öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"KAMU HİZMETİNE SEÇİLME AYRICALIK DEĞİL SORUMLULUK"

Kamu yönetiminde kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadelenin temelini oluşturacak ilkeler bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Kamu kaynaklarının amacına uygun, etkin, verimli ve dengeli kullanımı kamu kurumları için temel bir ilke, görev ve aynı zamanda mecburiyettir. Belediyeler de dahil olmak üzere kamu kurumlarının yapacakları harcamalarda, gerçekleştirilecek ihale ve kamu alımlarında ve benzeri ekonomik-mali işlemlerde israfı önleyici ilkelere riayet edilmesi gerekmektedir. İsrafla mücadele kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Kamu hizmetine seçilme bir ayrıcalık değil, belediye başkan ve yöneticileri için büyük bir sorumluluktur.

"LİYAKAT DIŞINA ÇIKILMAMALI"

Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık, temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazilik, taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama, yurt dışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkan vermeme, elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en ekonomik şekilde kullanma, atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama, liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir.