İşgücü piyasasının fotoğrafı çekildi

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 2018 İşgücü Piyasası Analiz Çalışması, İŞKUR Genel Müdürlüğü talimatları ile TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kurum personellerince tamamlandı.

İşgücü piyasasının  fotoğrafı çekildi

Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü 2018 İşgücü Piyasası Analiz Çalışması, İŞKUR Genel Müdürlüğü talimatları ile TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kurum personellerince tamamlandı.

Araştırma kapsamında 20 ve üzerinde çalışanı olan 542 işyeri ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler derlenerek Çorum’un işgücü piyasanının fotoğrafı çekildi.


542 İŞVERENLE GÖRÜŞME YAPILDI
Konu ile bilgi veren Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, “Ekonomilerde son bir yılda temininde güçlük çekilen meslekleri öğrenmek, mevcut istihdam yapısını ortaya koymak, işverenlerin gelecek dönem istihdam eğilimini belirlemek işgücü piyasasında oluşacak dalgalanmaları önceden görmek ve buna yönelik politikalar geliştirmek amacıyla İşgücü Piyasası Araştırması önemli bir araçtır. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda: "İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, işgücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü analizlerini yapmak, yaptırmak" Kurumumuzun görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla Türkiye İş Kurumu iller bazında yılda en az bir defa İşgücü Piyasası Araştırması yapmaktadır. 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması çalışmamız 2 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ilimizde 542 işveren veya işveren vekili ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak ziyaret edilmiş, elde edilen veriler derlenerek 2018 yılı Kasım ayının üçüncü haftası raporlaştırılmıştır. Bu işyerleri 20 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri olup il genelinde 17 sektörde tam sayım yapılmıştır. İlimizde 20+ istihdamlı işyerleri için toplam çalışan sayısı 20 bin 931 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet bağlamında ele alındığında ise 15 bin 537 çalışan erkeklerden, 5 bin 394 çalışan ise kadınlardan oluşmaktadır. Erkeklerin yüzde 74,1'i, kadınların ise yüzde 24.9'u İmalat sektöründe istihdam edilmektedir. 

 

‘MAKİNECİ (DİKİŞ) MESLEĞİNDE ÇALIŞAN BULMAK ZOR’
İlimizde en fazla çalışanı olan meslek grupları; Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcıları ve Sanatkarlar ile ilgili işlerde çalışanlardır. İlimizde açık iş oranı yüzde 2,4 olarak tespit edilmiştir. Türkiye genelinde ise açık iş oranı yüzde 2,6 olup, ilimiz açık iş oranı bakımından 0,2’lik bir farkla Türkiye ortalamasının üzerindedir. Açık iş oranının en yüksek olduğu sektör ise yüzde 7,1 ile bilgi ve iletişim sektörüdür. İlimizde açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; en fazla imalat ve toptan ve perakende ticaret sektöründe olduğu tespit edilmiş olup bu gruptaki açık iş oranı yüzde 4,8'dir. İlimizde en fazla açık işi olan ilk üç meslek grubunun, İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ve İnşaat sektörü olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Cevapları değerlendirdiğimizde ilimizde en fazla imalat sektöründe eleman temininde güçlük çekildiği anlaşılmıştır. Temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ise ilk sırada makineci (dikiş) mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Bu mesleği sırasıyla beden işçisi (genel) ve tuğla imal işçisi meslekleri takip etmektedir. 

 

‘İŞ TECRÜBESİ YOK’
İlimizde teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ise ilk sırada yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması yer almaktadır. Araştırma kapsamında 2019 yılı içerisinde Çorum genelinde en fazla istihdamın imalat sektöründe gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2018 yılı İPA Raporu yazım çalışmamız 2018 yılı Aralık ayının ilk haftası kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hazırlanan bu rapor yerelde istihdam politikalarının oluşturulması için önemli veriler içermekte olup, özellikle Hitit Üniversitesi İİBF bünyesinde görev yapan akademik personeller için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu vesileyle 2018 yılı Çorum İli İşgücü Piyasası Araştırması çalışmasının tüm kullanıcılara faydalı ve hayırlı olmasını diler, bu çalışmanın ortaya çıkmasında zamanını ayırarak bilgi formumuzu dolduran tüm işverenlerimize, emeği geçen kurum çalışanlarımıza ve sosyal paydaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.
Hazırlanan 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'nun kamu kurum kuruluşları, Hitit Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, oda-borsa ve dernekler ile de paylaşılacağını belirten Şahan, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu'nun düzenlenecek ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda da gündeme alınacağını söyledi. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 11:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER