Ergenlik döneminde gençler, bireyleşme süreci içerisindedir. Ebeveynlerinden ve çevresindeki diğer yetişkinlerden ayırt edilme, kendi doğrularını yaşama ve kendi kararlarını alabilme ve bu yönde yaşama isteği duyarlar. Bu sebeplerden kendilerini anlayabileceklerini düşündükleri akranlarıyla daha yakın ilişki kurarlar. Ebeveynleri ya da diğer otorite figürleri yerine akranlarıyla iş birliği eğilimindedirler. 
Ergen ebeveynleri de bu dönemde çocuklarıyla iletişim kuramadıklarından ve onlara yakın olamadıklarından sıkça yakınmaktadır. Ergenler, yaşadıkları ebeveyn ilişkilerine sınır koyar ve belirli konular hakkında konuşmaktan kaçınırlar. Bu durumun sebebi ise, bireyleşme süreçlerini başarıyla tamamlama istekleridir. Hassas ve kendilerince kişisel ihlal içeren konuları ebeveynleri ile konuşmaktan kaçınarak kendi sınırlarını oluşturmaya gayret gösterirler. 
Ergenlerin hassas ve kişisel ihlal içeren konularını paylaşmamalarının sebebi yalnızca bireyleşme süreci değildir. Aynı zamanda bu konuların getireceği rahatsızlık ve duygusal yükten de kaçınmak isterler. Bu kaçınma da onların ebeveynleri ile olan iletişime engel oluşturur. Kısaca bireyleşme çabası içerisinde olan ergenin bahsedilen durumlarla kendi mahremiyetini koruması beklenen bir durumdur. Gündelik hayattaki konularda kendilerini açmaktan kaçınan ergenler kendilerine özel yaşam alanı yaratarak otoritelerden gelen nasihatlerden de kendilerini korumuş olurlar.
Bu dönemde ergenlerin yaşadığı krizlere ebeveynler doğrudan ya da dolaylı olarak şehit olabilirler. Ebeveynlerin bu dönemde çocuklarına yardımcı olma istekleri anlamlıdır. Ancak bu yardım etme sürecinin zorlayıcı olduğunu baştan kabul etmek gerekmektedir. Ergenlerle iletişime geçebilmek onları teşvik edecek yollar aranmalıdır. Rahat iletişim kurabilecekleri iletişim ortamları yaratmak önemlidir.  Yardım etme sürecinde etkili olunmak isteniyorsa ilk adım olarak ergenlerin kendi arasında yürüttükleri iletişimi gözlemlemek ve anlamak iyi olacaktır. Ergenler doğrudan gözlemlenmekten hoşlanmayacak ve gözlemlendiklerini fark edildiklerinde farklı davranabileceklerdir. Bu sebepten gözlemlerken daha çok yakın olduğu arkadaşlarıyla tanışmayı talep edebilir. Onlarla kısa süren sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Bu sohbetlerin içeriğine de dikkat edilmelidir. 
Ergenler arasındaki iletişim gözlendiğinde sergilendikleri belli başlı davranışlar göze çarpmaktadır. Bu davranışlar şu şekilde sıralanabilir;
* Görünüş, davranış, abartıya ait kendilerini gösterme çabaları kendi aralarında olumlu karşılanır.
* İstedikleri bilgi edinmek için kapalı uçlu sorular sorarlar.
* Kendilerine ait kişisel bilgi ve konularını paylaştıklarında karşıdan da aynısını beklerler.
* Birbirlerini daima övme eğilimindedirler.
* Sevip sevmedikleri kişiler, konular ve durumlar konusunda nettirler.
* Karşı taraftan gelen duygusal konulara abartarak ayak uydururlar.
* Sohbet ederken iletişim sürecinin kontrolünün kendilerinde olmasını isterler.
Bu ifadeler doğrultusunda ergenlerle iletişim sürecinizi yönetebilirsiniz. 
* Bilgi toplamak amacıyla doğrudan kapalı uçlu sorular sorabilirsiniz. Seçeneği olan soruları yanıtlamak ergenleri daha güvende hissettirecek ve iletişimi devam ettirmede istekli olacaklardır.
* Karşılıklı olarak paylaşımda bulunmaya özen gösterin. Çocuğunuzun sizinle paylaşımda bulunmasını istiyorsanız bunun için rol model olmaya özen gösterin. Sınırlı da olsa kendi duygularınızı ifade edin ve gün içinde yaşadıklarınızı paylaşın. 
* Makul ölçüde olan görüşlerini mutlaka onayladığınızı belirtin. Kabul edildiğini hisseden ergen sizinle kolayca iş birliğinde bulunacaktır. Görüşlerinin onaylanması, kabul edildiğini hissetmesi özgüvenini artıracak ve içinde bulunduğu zorlu dönemde rahatla sağlayacaktır. 
* Sevginizi hissettirirken övgüden de mutlaka yararlanın. Kullanılan övgünün abartıya kaçmamasına dikkat ederek başarısını takdir edin. Hayatındaki olumsuz gelişmeler kadar olumlu gelişmelerin de paylaşıma değer olduğunu hissettirin. 
* Zorlandığı konuları konuşurken konu dışına çıkmasına izin verin. Paylaşmak istemediği bir konu için zorlamayın. Üzerinde baskı hisseden ergen, bir sonraki sohbette paylaşımda bulunmayı reddedebilir.
* Anlattıklarına duygusal açıdan destek verin. İfade ettiği duygularının küçümsendiğini ya da yanlış anlaşıldığını hisseden ergen sizinle olan iletişimine duvar çekebilir. 
Son olarak zaman zaman sohbetin kontrolünü ele almasına izin verin. Ergenler bu dönemde önemli hissetmek isterler. Kendilerini her daim bir sahnede olarak görürler. Her ne kadar bireyleşme süreci içerisinde olup sizden kendini ayırt etmek isteseler de gün sonunda önemli hissedilmek istekleri asıl yer aileleridir.