Özgül öğrenme güçlüğü, bireylerin zekasının normal gelişim göstermesine rağmen kazanması gereken akademik becerileri kazanamaması durumu olarak ifade edilmektedir. Dinleme, konuşma, akıl yürütme, okuma-yazma ve matematik becerileri kazanılmasında zorlukların görülmesidir. Özgül öğrenme güçlüğüne sahip olan bir çocuk okul becerilerinde alışmamış ve ender rastlanan güçlüklere sahip olur. Bu güçlükler daha çok okuma-yazma becerilerinde kendini göstermektedir. Genetik yatkınlık, beyindeki yapısal işlev farklılıkları gibi faktörler özgül öğrenme güçlüğüne neden olabilmektedir. 
Özgül Öğrenme Güçlüğünün 
Belirtileri Nelerdir?
* Çocuğunuz anlatılanları dinlerken dikkatini toplamakta, anlamakta ve ayrıntıları hatırlamakta güçlük çekiyorsa,
* Öğrendiklerini hızlıca unutuyorsa,
* Kavram gelişimi zayıfsa,
* Konuşması gecikmişse ya da yaşına uygun cümleleri kuramıyorsa,
* El becerisi yaşıtlarına göre zayıfsa (Kalem tutma becerilerinin düzeyi gözlenebilir.),
* Nasıl çalışacağını bilmiyor, çalıştığını nasıl hatırlayacağını kavrayamıyorsa,
* Soruları sesli olarak yanıtlasa bile cevabını yazıyla ifade etmeye çalıştığında başarı gösteremiyorsa,
* Konuşurken zengin bir kelime haznesiyle konuşsa da yazma becerilerinde kendini basit bir dil sınırlı kelime haznesiyle ifade ediyorsa, 
* Tüm bu sebeplerden dolayı okula gitmeyi reddediyorsa özgül öğrenme güçlüğü şüphesiyle uzmana başvurmanız gerekmektedir. 
Özgül öğrenme güçlüğü, çocukluk çağında öğrenmede yetersizlik olarak kendini göstermektedir. Birçok alanda zeki görünme olsa bile okul başarısı düşüktür. Başarı durumu yalnızca günler arası değil saatten saate de değişiklik gösterebilir. Bazı derslerde başarı ortalamanın üstündeyken bazı derslerde ise tam tersi oldukça düşüktür. 
Özgül Öğrenme Güçlüğünde Anne Babalara Neler Önerilebilir?
Anne baba öncelikle çocuğun durumu ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Temel tedavi eğitimdir. Çocuk yaşıtlarıyla okula devam ederken bireysel olarak bir özel eğitime alınır. 
Özgül öğrenme güçlüğünün eğitimle tedavisi zihinsel öğrenme yetersizliği olanlara verilen eğitimden farklıdır. Eğitimler bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmelidir. 
Yaşanan güçlükler beyindeki yapısal ve işlevsel bir sorundan kaynakladığını unutmamak gerekmektedir. Yaşanan sorunlar ve akademik başarısızlık yüzünden çocuğu suçlamamak ve işe çocuğu koşulsuz ederek başlamak önemlidir. 
Çocuğun özgüveni desteklenmeli ve değerli olduğu hissettirilmelidir. Yaşadığı güçlükleri yenebilmesi için yardımcı olacak eğitim ve psikolojik yardım sağlanmalıdır. 
Yaşanan güçlükle ilgili bilgilendirmeler çocukla ilgilenen tüm profesyonellere tam olarak aktarılmalıdır. Ayrıca geniş ailedeki aile büyükleri de konu hakkında bilgilendirilmeli ve çocuğun kendini yetersiz hissetmesinin önüne geçilmelidir. 
Çocuğun eğitimi sürecinde yer alan tüm profesyoneller ve öğretmenlerle iş birliği içinde olunmalıdır. 
Verilen eğitimler çocuğun başarısını artırmak için olacaktır. Ancak zorlu süreçte zaman zaman çocuk başarısızlıkları sebebiyle hayal kırıklığına da uğrayabilir. Bu durumda yalnızca başarı değil başarı için harcanan çabanın da önemli olduğu hatırlatılmalıdır. Başarı yolunda harcanan çaba başarı kadar takdir görmelidir. Çocuğunuzun kendisini zorlayan bir yolda cesurca yürüdüğünü unutmayın. 
Spor, müzik, sanat ya da el becerileri gerektiren faaliyet alanlarının birinde başarı gösteriyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. İlgilendiği faaliyet alanına yönelik kurs almasını destekleyebilir onunla birlikte faaliyetlere katılabilirsiniz. Herhangi bir alanda başarı gösterdiğini görmek çocuğa motivasyon sağlayacaktır. 
     Ödevlerinin olup olmasına bakılmaksızın her gün düzenli bir periyodda çalışmalarını devam ettirmesi teşvik edilmelidir. Ailecek okuma saatleri, boyama, oyun vb. etkinlikler düzenleyerek hem vakit geçirebilir hem de çocuğun eğitimini destekleyebilirsiniz. 
Evde normal gelişim gösteren başka bir kardeşi/ablası/ağabeyi olabilir. Bu durum karşısında kendisini yetersiz hissedebilir. Başarısız olduğu için kıyaslanacağını ve sevilmeyeceğini düşünebilir. Evdeki diğer çocuklarla da bu durumu konuşmanız, durumun onun suçu olmadığını, gereken ilgi ve desteği hep beraber göstermeniz gerektiğini ifade edebilirsiniz. Her sorunun çözümü için ilk adımın kabul edilmek, sevgi görmek olduğunu unutmayın. Evdeki kurallar diğer kardeşler için nasılsa özgül öğrenme güçlüğü olan çocuk için de geçerlidir.    Durumu onun kuralları öğrenmeyeceği anlamına gelmez. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk anne babasından ayrım değil normal davranılmasını beklemektedir.