Evinin boyanmasını istiyor

40 ya­şın­da­ki Erol Ayar­lı isim­li en­gel­li va­tan­daş evi­nin bo­yan­ma­sı için ha­yır­se­ver­ler­den ve yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­di.

Evinin boyanmasını istiyor

M.BU­RAK YAL­ÇIN

40 ya­şın­da­ki Erol Ayar­lı isim­li en­gel­li va­tan­daş evi­nin bo­yan­ma­sı için ha­yır­se­ver­ler­den ve yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­di.

Üç­tut­lar Ma­hal­le­si’nde ika­metgâh eden ve yüz­de 68 en­gel­li ra­po­ru olan Erol Ayar­lı, haf­ta­da bir evi­nin te­miz­len­di­ği­ni, Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı’ndan da gün­lük sa­bah ve ak­şam ye­me­ği­nin gel­di­ği­ni söy­le­di.

Hiç­bir ge­li­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı da ifa­de eden Ayar­lı, ha­yır­se­ver­ler­den ve yet­ki­li­ler­den hem evi­nin bo­yan­ma­sı­nı hem de mad­di ola­rak yar­dım is­te­di­ği­ni kay­det­ti. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER